Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The determination of knowledge levels related to doping in elite athletes

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi University1, Selcuk University2
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the study was to the determine knowledge level related to doping in athletes who performed individual sports. The sample of the research consists of 117 national level athletes (62 wrestlers, 29 teakwondo players and 26 judoists). A personal information form and a questionnaire which aim to determine the athletes’ knowledge levels and opinions about doping and ergogenic supply were carried out for the athletes participated in the research as a means of data collection. The reliability and validity of the questionnaire were realized by Eröz. The chi-square test was performed to compare variables. A significant difference was found between the sports branches about whether they intend to use doping for higher performances (X2 = 26.764; p < 0.01). A significant difference was found between sport branches about whether the athletes intend to use doping due to the fear of losing (X2 = 43.207; p < 0.01). The athletes’ views about whether they intend to use doping in order to control their excitement were different between the sport branches (X2= 59.035; p < 0.01). Opinions about whether the athletes had enough knowledge about doping were different between the sport branches (X2 = 16.955; p < 0.05). The athletes’ opinions about doping damages to health were found to be significant between the sport branches (X2 = 13.742; p > 0.05). The athletes, who participated in this study, did not have enough knowledge about doping. Therefore, it may be thought that they are inclined to use doping. 

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı bireysel sporlarla uğraşan sporcuların doping hakkında bilgi seviyelerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini judo, güreş ve teakwondo milli takım kamplarında görev yapan 117 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sporculara veri toplama aracı olarak, genel bilgi formu ve sporcuların doping ve ergojenik yardım hakkındaki bilgi düzeylerinin ve görüşlerinin belirlenmesine yönelik sorular oluşan geçerlilik güvenilirlik çalışması Eröz tarafından yapılan bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın her bir bağımlı değişkeninin bağımsız değişkenlere göre farklılıklarının incelenmesinde Ki-Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Ankete katılan sporcuların “Başarılı sporcu daha yüksek performans elde etmek için doping kullanmak ister” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde spor branşına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı oldukları tespit edilmiştir (X2 = 26.764; p < 0.01). “Başarılı sporcu kaybetme korkusunu yok etmek için doping kullanmak ister” sorusuna verilen yanıtlar spor branşına göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (X2 = 43.207; p < 0.01). Sporculara yöneltilen “Başarılı sporcu heyecanını yatıştırabilmek için doping kullanmak ister” sorusuna verilen yanıtlar ki-kare testi sonuçlarına göre spor branşları arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (X2 = 59.035; p < 0.01). Ankete katılan sporcuların doping hakkında yeterli bilgiye sahip olup almama durumları incelendiğinde spor branşına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir (X2 = 16.955; p < 0.05). Dopingin sağlığa büyük zararları olup olmadığı hususunda sporcuların görüşleri spor branşına göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (X2 = 13.742; p > 0.05). Sonuç olarak; çalışmaya katılan sporcuların doping hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu bilgi eksikliği yüzünden doping kullanımına eğilimli olabilecekleri söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :