Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Takım sporu yapan sporcularda benlik saygısı ve sürekli öfke ve öfke ifade tarz ilişkisinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, Erciyes ÜniversitesiZehra CERTEL2
Görüntülenme :
3963
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; farklı kulüplerde takım sporu yapan sporcuların benlik saygısı ve sürekli öfke-öfke ifade tarzları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubunu, 2010-2011 sezonunda İzmir ilinde değişik kulüplerde basketbol (n=53) futbol, (n=76), hentbol (n=73) oynayan, yaş ortalaması 22.95 (ss=3.45) olan toplamda 202 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada, Arıcak (1999), tarafından geliştirilen ‘’Benlik Saygısı Ölçeği”, sürekli öfke ve öfke tarzlarının belirlenmesi için, orjinali 1988 yılında Spielberger tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe uyarlaması 1994 yılında Özer tarafından yapılmış Sürekli Öfke – Öfke Tarz Ölçeği (SÖ-ÖTÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlamasında; frekans, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak benlik saygısı ve sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile cinsiyet, uğraştığı spor, spor yılı ve millilik durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Benlik saygısı ve sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçekleri arasında ise anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to investigate the relationship between self esteem, trait anger and anger expression styles. The study group consists of basketball (n=53), football (n=76) and handball (n=73) players making a total of 202 athletes who played in different clubs in İzmir during 2010-2011 season. In the research “Self Esteem Scale” developed by Arıcak (1999), “Trait anger-anger expression styles scale” which was developed by Spielberger (1988) and adapted to Turkish language by Özer (1994) and a “personal information form” developed by authors was utilized. In data analysis frequency distributions, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation coefficient were used. As a result; no significant results were obtained in self esteem, trait anger-anger expression styles according to gender, sport branch, sport age, being a national athlete. However, significant correlations were obtained between self esteem, trait anger and anger expression styles scales. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :