Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Soccer players efficacy belief, csai-2c, scat perception and success comparison

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu University1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to compare to relationships anxiety, efficacy beliefs and perception of success that are playing football at 11-13. Youth and Sports Club Soccer Branch of Anadolu University U-13 players were participated in this study. Measurements were applied to athletes two times selection of Anadolu University. Competition State Anxiety Inventory - Child Version-2 (CSAI-2C), Competition Trait Anxiety Inventory-Child Form (SCAT-C), Self-Efficacy (SES), Perception of Success - Children's Version (POSQ-CH) is used to collection data. Descriptive statistics and Pearson Moment Correlation analysis were used to calculate data. Between the first and second measurement after the analysis, SCAT-C and a positive correlation between somatic anxiety (r =.465, p <0.01), Scat Self-Efficacy with negative (r = -.455, p <0.01), Cognitive SCAT and a positive correlation between anxiety (r =.706, p <0.01), Scat and a positive correlation between somatic anxiety (r =.722, p <0.01), there was a negative correlation among self-efficacy and SCAT. As a result, there were some significant relationships between competitive state anxiety and state competitive with goal settings. 

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, 11-13 yaş arası futbol oynayan çocukların kaygı, yeterlik inançları ve başarı algıları arasındaki ilişkileri karşılaştırmaktır. Araştırmaya, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Futbol Şubesinde oynayan U-13 Takımı sporcuları katılmıştır. Ölçümler Anadolu Üniversitesi Kulübü Futbol seçmelerine katılan çocuklara seçme öncesi ve seçme sonrası olmak üzere 2 kere uygulanmıştır. İlk ölçümler U-13 takımının katıldığı özel bir turnuvada, turnuva başlamadan 1 saat önce uygulanmıştır, 2. Ölçümler ise antrenman öncesi uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında; Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri - Çocuk Formu-2 (Competitive State Anxiety Inventory - Children Form - 2 / CSAI-2C), Yarışma Sürekli Kaygı Ölçeği-Çocuk Formu (Competition Trait Anxiety Inventory-Child Form / SCAT-C), Öz Yeterlik (Self Efficacy / SES), Başarı Algısı - Çocuk Versiyonu (Perception of Success - Children's Version / POSQ-CH) envanterleri kullanılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı istatistikler, Pearson Momentler Korelasyonu analizi ile hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonrası ilk ve ikinci ölçüm arası Scat-C ile Bedensel Kaygı arasında pozitif (r=.465; p<0.01), Scat ile Kendine Güven arasında negatif (r= -,455; p<0.01), Bilişsel Kaygı ile Scat arasında pozitif (r= ,706; p<0.01), Bedensel Kaygı ile Scat arasında pozitif (r= ,722; p<0.01), Kendine Güven ile Scat arasında negatif bir korelasyon vardır. Yapılan bu çalışma sonrası çocuk sporcularda kaygı, yeterlik inancı ve başarı algısı arasında bazı korelasyonel ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :