Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reliability and validity of recreational fishing motivation scale in turkish population

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Recreation Department, School of Physical Education and Sport, Akdeniz University1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to identify reliability and validity of The Recreational Fishing Motivation Scale in Turkish population. The sample of current study was consisted of 359 volunteer participants (Mage=35.90 ± 9.80) who live in all around of Turkey. In the statistical analysis, scale exploratory factor analysis was conducted to identify the sub-factors of the 21 items which were grouped under six sub-factors. These factors are; socialization, rest and being in nature, competition and glory, escape, eat, and give. Whether the data was suitable to this analysis, Kaiser Mayer Olkin (0.807) and Bartlett Spheritiy test (p<0.05) results were taken into consideration. Cronbach's Alpha internal consistency test (0.843) was applied to the identified sub-factors and overall scale. The variance explained by these subscales was %64.590. Finally, results revealed that Recreational Fishing Motivation Scale was a reliable and valid scale in the estimation of the motivational factors for recreational fishing in Turkish population.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı rekreatif balıkçıları balık avlamaya motive eden faktörleri belirleyerek "Rekreatif Balıkçı Motivasyon Ölçeği'ni (Recreational Fishing Motivation Scale (RFMS)" geliştirmek ve ölçeğin Türk toplumu için geçerliliğini ve güvenirliliğini tespit etmektir. Bu çalışma tanımlayıcı araştırma modelinde yapılmıştır ve çalışmanın araştırma gurubu Türkiye'nin değişik coğrafik bölgelerinde yaşayan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmış 359 erkek (Myaş=35.90 ± 9.80) oluşturmaktadır. 21 maddeden oluşan Rekreatif Balıkçı Motivasyon Ölçeğine açıklayıcı faktör analizi yapıldığında maddeler 6 faktörde toplanmıştır. Bu faktörler; Sosyalleşme, Doğada Olmak-Dinlenmek, Sağlık-Spor, Rekabet-Ün, Yemek-Vermek ve Uzaklaşmaktır. Kaiser-Mayer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü 0.807, Bartlett Küresellik testi p<0.05 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı 0.843, açıklanan toplam varyans büyüklüğü % 64.590 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin istatistiki olarak yeterli güvenirlilikte olduğunu göstermektedir. Bu bulgular ve sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin Türk popülasyonu için güvenilir bir ölçek olduğunu söylemek mümkündür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :