Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Relation between balance loss in floor exercises by male gymnasts and anthropometric features and balance

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Mersin Üniversitesi2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims at looking into the relationship between losses of balance in floor exercises performed by male gymnasts  at  17th International  Bosporus  Gymnastics  Tournament  and  some  of  the  anthropomorphic characteristics and the balance tests given under laboratory conditions.  15 male gymnasts volunteered for this research,  (aged=  19.93  ±  2.98,  training  years12.87±3.68).  In  order  to  analyze  the  losses  of  balance  in  floor exercises,  the  floor  routines  were  recorded  by  video,  and  each  loss  of  balance  following  each  gymnastic element was evaluated. Also static  –  dynamic balance, body weight, height, arm span, leg and torso lengths were measured. Pearson Correlation coefficient was used for analyzing the relations between the datafindings. It was found that there was  no statistical relation between the losses of balance in floor exercises and staticdynamic balance test results (p>0.05). Also no correlation was found between floor exercise losses of balance and number of training years, height, body weight, arm span,  torso length, and leg length (p>0.05). But it was observed that there was a negative correlation between dynamic balance test and body weight (r=-0.565 p<0.05) and  between  static  balance  with  closed  eyes  and  age  (r=0.582  (p<0.05).  A  reasonable  explanation  for  these results are that keeping one’s balance after the element in artistic gymnastics is more likely to bea result of the technical mastery.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı 17. Uluslararası Boğaziçi artistik cimnastik şampiyonasına katılan erkek cimnastikçilerin yer serisi denge kayıplarıyla laboratuvar ortamındaki denge test sonuçları ve bazı antropometrik özelliklerin ilişkisini incelenmiştir. Bu araştırmaya 15 erkek gönüllü cimnastikci katılmıştır (yaş= 19.93±2,98, antrenman yaşı 12,87±3,68). Yer serisindeki denge kayıplarının analizi için, seriler videoya çekilmiş ve videolar tekrar seyredilerek her cimnastik hareketindeki denge kaybı değerlendirilmiştir. Ayrıca statik – dinamik denge, vücut ağırlığı, boy, kulaç, bacak ve gövde uzunlukları ölçülmüştür. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak, yer serisindeki denge kayıplarıyla static – dinamik denge test sonuçları arasında istatistiksel bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Antrenman yaşı, boy, kilo, kulaç, gövde ve bacak uzunluklarıyla yer hareketleri denge kaybı arasında da bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Ancak dinamik denge test sonucuyla kilo arasında (r=-0,565; p<0,05), ve statik denge ile yaş arasında negatif bir ilişki bulunmuştur (r=0,582; p<0,05). Bu sonuçlar, artistik cimnastikte hareket sonrası dengede kalmanın daha çok teknik becerideki ustalıktan kaynaklanmış olabileceği şeklinde açıklanabilir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :