Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Profesyonel futbolcuların oynadıkları mevkilere göre görsel ve işitsel reaksiyon sürelerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, 2 Muğla Üniversitesi2
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, profesyonel futbolcuların oynadıkları mevkilere göre görsel ve işitsel reaksiyon sürelerindeki farklılıkların incelenmesidir. Bu çalışmada denek grubunu yaşları 24.5±3.31 yıl, boyları 176.5±5.6 cm, vücut ağırlıkları 73.4±4.6 kg olan toplam 84 gönüllü sporcu oluşturmuştur. Deneklerin görsel ve işitsel reaksiyon zaman ölçümleri Newtest 1000 Aleti ile yapılmıştır. Futbolcuların performans değerlerinin mevkilere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için One-Way Anova testi kullanılmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında ortaya çıktığının tespiti Tukey HSD testi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, profesyonel futbolcuların oynadıkları mevkilerine göre, vücut ağırlığı, boy, reaksiyon ses sağ el, reaksiyon ses sol el, reaksiyon ışık sağ el ve reaksiyon ışık sol el değerleri arasındaki farklılığın istatiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0.05). Sonuç olarak, günümüz futbolunda performansın belirleyicilerinden birisi olan reaksiyon zamanı değerlerinde, kaleciler ile diğer mevkilerde oynayan oyuncuların görsel ve işitsel reaksiyon süreleri arasında kaleciler lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu farklılık futbolcuların mevkilerine göre özel antrene edilmelerinden kaynaklanmış olabilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the reaction time (visual and auditory) of professional soccer players according to their playing positions. In this research the experimental group consisted of 84 volunteer athletes whose ages are 24.5±3.31, heights are 176.5±5.6 cm, body weights are 73.4±4.6 kg. Newtest 1000 Reaction time device was used for measuring visual and auditory reaction time. One- way ANOVA test was run to analyze group differences and Tukey HSD test was used to identify which groups make these differences. The results of the research, there were significant differences between reaction time, height and weight when compared of soccer players’ height, weight, body mass index, and reaction time according to their playing positions (p<0.05). In conclusion, reaction time, which is one of the determinants of performance in today’s football, results revealed that there was a significant difference in visual and audio reaction time scores between goalkeepers and the players from other positions in the favor of goalkeepers. Position specific training might be the reason for this significant difference.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :