Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Motivational factors for recreational fishing, the profile and life satisfaction level of recreational fishers and nonparticipants of fishing in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz University1, Kanlı Kavak Secaondary School2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to examine the profile and the life satisfaction (LS) of male Recreational Fishers (RF) and to find out the motivational factors for participating in recreational fishing (RFG) in Turkey and compare the LS of RF and  non-participants of recreational fishing (NPF). The sampling of this study consisted of 359 RF, 284 NPF, totally 643 participants. As a result of this study, it was found that the major factors motivating for fishing are “commune with nature”, “relaxation”, “to affect health positively”, “to get away from demand”, and “to be happy”.  It  was  found  that  the  factors  motivating  for  fishing  have  statistically  meaningful  correlations  with demographic  variables  and  LS  as  well  as  each  other  and  there  are statistically  meaningful  differences among groups of the demographic variables as marital status, occupation, and with whom one goes for fishing, RF and NPF. Namely, strength of the factors motivating people for fishing is dependent to the demographic variables. Furthermore, it was found statistically meaningful correlations between LS and the demographic variables. 

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı  Türkiye’de  Rekreasyonel  Balıkçılıkla  (RF)  uğraşan  erkek  bireylerin  profillerini  ve  yaşam doyumlarını (LS) ve bu bireyleri Rekreasyonel Balıkçılığa (RFG) yönelten motivasyonel faktörleri belirlemek ve rekreasyonel  balıkçılıkla  uğraşan  ve  uğraşmayan  (NPF)  bireylerin  LS’lerini  karşılaştırmaktır.  Çalışmanın örneklemi  359  RF,  284  NPF  toplam  643  katılımcıdan  oluşmaktadır.  Bu  çalışmanın  sonucuna  göre,  bireyleri rekreatif  balıkçılığa  motive  eden  önemli  faktörler  “doğayla  baş  başa  olmak”,  “dinlenme”,  “sağlığımı  pozitif etkilemek”,  “şehirden  uzaklaşmak”  ve  “mutlu  olmak”tır.  Bireyleri  RF’e  motive  eden  faktörle  ile  demografik değişkenler  ile  LS  arasında  istatistiki  olarak  bir  ilişki  bulunmuştur.  Buna  ilave  olarak  RF  ve NPF’lerin  LS’leri karşılaştırıldığında,  demografik  değişkenlerden  “medeni  durum”,  “eğitim”  ve  “balık  yakalamaya  kimle gidildiği”  arasında  istatistiki  olarak  anlamlı  bir  farklılık  bulunmuştur.  Bireyleri  RF’e  motive  eden faktörler demografik değişkenlere bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmanın sonucu olarak, rekreatif balıkçılık bireylerin yaşam doyumlarını arttırmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :