Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Masa tenisi oyuncularının esenlik algıları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, İstanbul Üniversitesi2
Görüntülenme :
745
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Troy, Bezner ve Steinhardt tarafından geliştirilen (1997) "Algılanan Esenlik Ölçeği" (Perceived Wellness Scale)'nin, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması da Memnun tarafından, Algılanan Esenlik Ölçeğinin (Perceived Wellness Scale) Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması 2005 yılında yapılmıştır. Bizde; bu ölçeğin Masa Tenisi branşındaki profesyonel sporculara uygulayarak sporcuların sahip oldukları esenlik düzeylerine ilişkin algılarının ortaya konulmasıdır. Analizleri için Süper lig, 1. lig ve 2. ligde yer alan 153 sporcuya test uygulama yapılmıştır. Uygulamada standartlaştırılmış alfa değeri p<0,05; bulunmuştur ve genel olarak geçerlilik olumlu yorumlanmaktadır. Test için bütün maddeler ve altı alt boyutu teşkil eden duygusal, fiziksel, spiritüel, sosyal, entelektüel ve psikolojik alt boyutlar için yüksek korelasyon göstermektedir. Bütün madde eşleştirmeleri için anlamlılık derecesi p<0,05 olarak bulunmuştur. Masa Tenisi oyuncularında yaş yükseldikçe spiritüel esenlikte yükselmiştir. Fiziksel esenlik her iki grupta yüksektir. Bayanlarda “fiziksel sağlığımın beni geçmişte sınırladığı olmuştur” sorusuna verdikleri cevapların olasılığı yüksektir. Psikolojik esenlikte bayan ve erkek olarak bakıldığında her iki grupta da aynı dağılımda ve ortalaması yüksektir. Sosyal esenlikte anket sorularındaki bayan ve erkek ortalamalarına bakıldığında arkadaşlarının onların zor durumunda yanında olacaklarının olasılığı bayanlarda yüksektir. Spiritüel esenlikte sorulardaki bayan ve erkek ortalamalarına bakıldığında gelecekle ilgili hayatın anlamıyla ilgili sorulara verilen cevapların olasılığı erkeklerde yüksektir. Duygusal esenlikte bayanlarda bazen değersiz bir birey olduğunu düşünme yüksek çıkarken, Duygusal esenliğin erkeklerde yüksek çıkmıştır. Entelektüel esenlikte konsantre gerektiren aktivitelerde sporcuların esenlik boyutu yüksektir. Konsantre gerektiren aktivitelere yaklaşım olasılıkları erkeklerde daha yüksektir. 

Özet İngilizce :

This study of Perceived Wellness Scale was developed by Troy, Bezner, and Steinhardt in 1997, and tested for admissibility and reliability by Memnun in 2005, as Study of Admissibility and Reliability of Percieved Wellness Scale. Our goal is to test this scale on professional table tenis players and to display the perception of wellness they have. One hundred fifty three table tennis players from Super League, 1. League and 2. Leagues was tested in this application. Standard alpha value for this application was found as p<0,05 and accepted during the process. All necessary articles for test and six subdimentions like emotional, physical, spiritual, social, intellectual, and psychological correlations were shown. For all article comparisons the significance level was found as p<0,05. As age of table tennis players was rising spiritual wellness was higher. Physical wellness was high in both groups. For female players answers like: ‘’physical health has had limited me in past’’ are quite probable. Psychological wellness is at the same distribution for male and female players, and it is at a high average. While looking at the averages of male and female players for social wellness the probability of support of friends in difficult times is higher for female players. While looking at the average of spiritual wellness for male and female players the probability of answers about the meaning of life in future is higher for male players. For emotional wellness the level of considering themselves as unnecessary individuals was higher for female players, while emotional wellness was higher in male players. The level of intellectual wellness was high in activities that require concentration. The possibility of approaching to the activities that require concentration was higher for male players.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :