Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konya gençlik hizmetleri il müdürlüğünün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personel yaklaşımının belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü1, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Konya Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünün, toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personel yaklaşımının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Alpullu tarafından 2006 yılında geliştirilen 36 maddelik ölçek aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada toplam kalite yönetimi; liderlik, çalışanların geliştirilmesi- katılımı, tedarikçilerle ilişkiler ve müşteri odaklı organizasyon olarak dört farklı boyutta ele alınarak personelin, konuyla ilgili yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca katılımcıların toplam kalite yönetimine bakış açılarının cinsiyetlerine, yaşlarına, kurumlarındaki görevlerine ve eğitim seviyelerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonunda il müdürlüğü personelinin cinsiyet, yaş ve eğitim seviyeleri ile toplam kalite yönetiminin alt boyutları arasında anlamlı farka rastlanmazken, kurumlarındaki görevleri tedarikçilerle ilişkiler alt boyutunda anlamlı fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The objective of this study was to determine staff approach for Provincial Directorate of Youth Services in Konya during the transition period in total quality management. Data was collected by using the scale of 41 items developed byAlpullu in 2006. In this research total quality management was dealt in four different dimensions as leadership, staff’s developmentparticipation,  relations  with  suppliers  and  customer-oriented  organization,  so  the  staff’s  approaches  to  the  subject  were determined.  Also,  this  one  explains  whether  the  participants’  viewpoints  about  total  quality  management  differ  by  their genders, their ages, their duties in institution and their education levels. The results of statistical analyses showed that there was  no  significant  difference  between  the  sub-dimensions  of  total  quality  management  and  the  staff’s  gender,  age  and education levels in the provincial directorate. It was also found that there was a significant difference between the staff’s duties in institution and the sub-dimension of relations with the suppliers. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :