Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kinds of participation to short leisure time activities of athletes from turkish weightlifting championship

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1, School of Physical Education and Sport, Gazi University2, School of Physical Education and Sport, Karadeniz Technical Universi
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

This study is determining the kinds of participation to short leisure time activities of men and women athletes who have participated to the Turkish Inter-Clubs Weightlifting Championship and the ways in order to increase their success and performance. 66 women and 120 men, a total of 186 weightlifters from 40 different clubs which have participated to Turkish Inter-Clubs Weightlifting Championship held in the Province of Muğla on November 2008 have participated to our research. The frequency, percentage distribution and the "t test" results have been displayed with tables and have been interpreted and estimated according to the above mentioned data. 0,05 is accepted as a statistical significant levels. As a consequence of this research, the Weightlifting Federation and the related clubs provide more material and immaterial opportunities to the men athletes as compared with women athletes for the leisure time's activities. On the other side, it has been observed that the athletes who mostly are graduated from high school maintain their own living by the intermediary of their father, that they do not receive information regularly from their federation and their own club in regard with the appreciation of leisure times, that they do not read any publication in relation with the appreciation of leisure times, that they consider that the possibilities of the clubs are insufficient, that they do not participate to leisure time activities at a desired degree and that they state the economical insufficiency as a reason for this, however that in case they participate to leisure time activities they do not face any difficulty to spend time.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Kulüpler Arası Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan erkek ve kız sporcuların kısa dönemdeki serbest zaman faaliyetlerine katılım şekilleri ile onların başarılarını ve performanslarını yükseltmenin yollarını belirlemektir. Araştırmamıza, Kasım 2008 tarihinde Muğla ilinde yapılan Kulüpler Arası Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan 40 değişik kulübün 66'sı kız ve 120'si erkek toplam 186 halterci katılmıştır. Haltercilerin; % 59,7'si 18 yaş ve altı, % 26,3'ü 19-22 yaş arası, % 10,2'si 23-26 yaş arası, % 2,7'si 27-30 yaş arası, % 1,1'i 31 yaş ve üstüdür. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde dağılım ve "t testi" sonuçları tablolar ile gösterilmiş ve bu verilere göre yorumlanıp, değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, haltercilerin kısa dönemdeki serbest zamanlarını genelde aynı şekilde müzik dinleme, dinlenme, gezme, televizyon seyretme, kitap, gazete, dergi, okuma ve kendi spor branşıyla ilgili yayınları takip etme ve bunun yanında kendi spor branşlarının yanında çeşitli spor müsabakalarını izleme şeklinde değerlendirdiklerini; ayrıca, Halter Federasyonu ve ilgili kulüplerin serbest zaman faaliyetleri için kızlara nazaran daha çok erkek sporculara maddi ve manevi imkân sağlamakta olduğu görülmektedir. Diğer yanda, çoğunluğu lise mezunu olan sporcular geçimlerini babalarının sağladığı, serbest zamanların değerlendirmesi konusunda federasyonlarından ve kulüplerinden düzenli bir şekilde bilgi alamadıkları, serbest zamanı değerlendirme ile ilgili yayın okumadıkları, kulüplerin imkânlarını yeterli bulmadıkları, serbest zaman faaliyetlerine de beklenen düzeyde katılmadıkları ve sebep olarak da en çok ekonomik yetersizliği gösterdikleri, ancak katıldıklarında ise serbest zamanı doldurmakta zorluk çekmedikleri görülmektedir. Yine sporcular, yeterli zamanlarının olmadığını, teşvik edici tesis ve araç-gereçlerin yetersiz olduğunu, bu tür etkinliklerin kendilerinde dinlendirici, mutlu edici, haz verici, rahatlatıcı ve can sıkıntısından uzaklaştırıcı etki bıraktığını; genelde serbest zaman değerlendirmelerini geleceklerine yönelik olarak bilinçli şekilde değil de, pasif olarak geçirdiklerini ve bunu yaparken de arkadaşlarıyla beraber olmayı tercih ettiklerini ve en önemlisi halter branşını severek, isteyerek yaptıklarını belirtmişlerdir. Sporcuların gelecekteki performanslarını yükseltilmesinde ve başarılarının planlamasında hayat tarzı, dolayısıyla serbest zamanların etkili ve bilinçli şekilde değerlendirilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Federasyon ve kulüpler, sadece haltercilerin antrenmanlarını değil, eğitim ile birlikte serbest zaman etkinliklerini de iyi planlamalıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :