Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işitme engelli milli sporcular ile spor yapmayan işitme engellilerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi2, İstanbul Üniversitesi3
Görüntülenme :
721
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, milli takım düzeyindeki işitme engelli sporcular ile spor yapmayan işitme engelli bireylerin benlik saygılarının belirlenerek, bu iki grubun benlik saygı düzeyleri arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Milli Takım düzeyindeki işitme engelli sporcular ile spor yapmayan işitme engelli bireylerin benlik saygıları arasındaki farklılıklar incelenmiştir. İşitme engelli milli takımında yarışan mücadele sporlarından judo sporcuları ile spor yapmayan işitme engelli bireylerin benlik saygıları arasındaki farklılıklara bakılmıştır. İşitme engelli milli takımında spor yapan voleybol sporcuları ile spor yapmayan işitme engelli ergenlerin benlik saygıları arasındaki farklılıkları incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2009 yılında TAIWAN da yapılan işitme engelliler olimpiyatları (DEAFOLYMPIC) milli takımındaki sporcuların bir bölümü katılmıştır. Çalışmanın örneklemi 23 deney (milli sporcular ) ve 30’u kontrol (işitme engelli spor yapmayan) bireyler olmak üzere toplam 53 gönüllü kişiden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Demografik özellikleri belirlemek için, araştırmacı tarafından hazırlanmış, kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ‘Mann Whitney U Testi’ SPSS 11.5 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizi ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, spor yapan işitme engellilerin, spor yapmayan işitme engellilere göre benlik saygısı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Spor, işitme engelli bireylerin duygusal niteliklerindeki olumlu etkilerini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research aims to determine and find the significance level of the difference of self respect of handicapped national team level athletes and people who are not involved in sports activities. The relationships of self respects of handicapped national team level athletes and people who are not involved in sports activities were examined. We looked into the differences of self respect between athletes who compete in deaf handicapped national Judo team, which is a martial art sports branch, and people who are not involved in sports activities. We looked into the self respect relationship between sportsmen who compete in deaf handicapped national volleyball team and people who are not involved in sports activities. A portion of athletes from deaf Olympics team held in Taiwan (DEAFOLYMPIC) participated in the research. The sample of this study consists of 53 voluntary participating people in whom 23 of them are experiment (national athlete) and 30 are sedentary (non athlete deaf). Coppersmith self respect scale is employed. A personal information form that was prepared by the researcher was use to determine the demographic properties. SPSS 11.5 statistical package program was used to conduct ‘Mann Whitney U Test’ analyses with the data. A statistically significant difference was found in this study. In this study the self respect of deaf handicapped athletes is found to be higher than the deaf handicapped people who are not involved in sports activities. It is seen that sports affects personal character of hearing impaired people.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :