Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işitme engelli futsal sporcularının çeviklik ve görsel reaksiyon zamanının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi2, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,3, Akdeniz Üniversitesi 4
Görüntülenme :
783
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırma,  Türkiye  işitme  engelli  futsal  erkek  milli  takım  sporcularının  çeviklik  ve  görsel  reaksiyon  değerlerinin  bazı değişkenler ile karşılaştırılmasıamacı ile yapılmıştır. Türkiye işitme engelli futsal milli takımını oluşturan erkek sporcuların İsviçre’de  düzenlenen  3.  İşitme  Engelliler  Avrupa  Futsal  Şampiyonası  son  hazırlık  kampına  katılan  16  erkek  sporcudan veriler toplanmıştır. Deneklerin tamamı her iki kulakta en az 55 db işitme kaybı olan sporculardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan  işitme  engelli  sporcuların  yaş  ortalaması  24.86  + 4.38 belirlenmiştir.  Sporculara  ışığa  karşı  olan  görsel  reaksiyon zamanlarının  ölçülmesinde  elektronik  reaksiyon  zaman  ölçüm  aleti  olarak  Newtest  Reaction  Timer  1/1000  kullanılmıştır. Sonuç  olarak  Türkiye  işitme  engelli  futsal  milli  takımını  oluşturan  sporcuların  el  ve  ayak  görsel  reaksiyon  sürelerinin ortalamalarına bakıldığında; baskın ve baskın olmayan el ve ayak reaksiyon zamanlarındasporculararasındafark olmadığı,sporcuların  engel  durumu  değişkenine  göre  hiç  duymayan  sporcular  ile  kulaklık  ile  duyabilen  sporcular  arasında,  hiç duymayan sporcular lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu,  yine iki grubun  çeviklik  düzeylerinde kulaklık ile duyan sporcuların lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğutespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The present research was conducted with the purpose of comparing agility and visual reaction values of Turkish National  Hearing  Impaired  Males’  Futsal  Team  with  some  variables.  Data  were  collected  from  16  male sportsmen from Turkish National Hearing-Impaired Futsal Team who participated in the last preparation camp of the 3rd European Futsal Championship of the Hearing Impaired organized in Switzerland. The experimental subjects consist of sportsmen who have at least 55 db hearing loss in both ears. Age mean of sportsmen who participated  in  the  research  was  found  to  be  24,86  + 4.38.  Newtest  Reaction Timer  1/1000  was  used  as  an electronic  reaction  chronograph  for  measuring  visual  reaction  times  of  sportsmen  against  light.  Finally,  when hand and foot visual reaction times of sportsmen of the Turkish National Hearing-Impaired Futsal Team were examined; itwas determined that there was not a difference among sportsmen in terms of dominant and nondominant hand and foot reaction times; when compared according to impairment status there was a statistically significant difference between sportsmen who do not hear at all and sportsmen who can hear with the hearing aid in favor of sportsmen who do not hear at all; and there was a statistically significant difference at agility level of both groups in favor of sportsmen who hear with the hearing aid. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :