Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigation of the effect of skate-use on the sole contact areas and maximal forces of ice hockey players

Yazar kurumları :
School of Physical Education and Sports Gazi University1, School of Physical Education and Sports Karamanoğlu Mehmetbey University2, Department of Orthopaedics and Traumatology Gazi University
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the present study was to compare the pedobarographic parameters of contact areas and maximal forces for 11 contact areas of foot-soles in professional male Ice hockey players and healthy people and to investigate the effect of Ice hockey on the foot-sole. The study consisted of 22 Ice hockey players without any foot-related complaints and as the control group, 25 male volunteers. EMED-SF plantar pressure analysis system was used in the study. Any statistically significant difference between the averages of the study and the control groups was examined using non-parametrical Mann Whitney U test and the extent of the linear relationship between the physical structure and the variables of the foot-sole was examined by calculating the Pearson (r) coefficient. According to these results and after the measurements on foot-sole variables and the sports done by the ice hockey players; a significant difference between right foot heel lateral and left foot 4th metatarsus head in terms of 11 contact areas. As for the maximal forces of the contact areas; it was found out that the difference between left foot total, 2th metatarsus head and pollex was found to be significant (P<0.01-0.05). As a result; ice hockey caused some changes in contact areas of the foot-sole and maximal forces of the contact areas, but it did not cause big damages for the foot-sole. It was particularly seen that shoes worn were partly successful in supporting and protecting foot-sole. As the result of these conclusions; it was concluded that ice hockey did not cause such a serious damage to footsole of the players to require medical interventions.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı profesyonel buz hokeyi sporcularıyla sağlıklı bireylerin ayak tabanı maksimal kuvvet ve temas alanları pedobarografik değerleri incelenerek buz hokeyi sporunun ayak tabanına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 22 buz hokeyi sporcusu ve 25 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Çalışma EMED-SF (Novel GmbH, Münih, Almanya) plantar basınç analiz sistemi kullanılarak yapılmıştır. Denek ve kontrol grubunun iki ölçümünün ortalamaları alınarak, ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olup olmadığı non-parametrik Mann Whitney U testi, fiziksel yapı ve ayak tabanına ait değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin büyüklüğü Pearson'un ( r ) katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Bulgulara göre buz hokeycilerin yaptıkları spor ile ayak tabanına ait değişkenler arasındaki ölçümler sonunda ayak tabanı 11 temas alanlarında sağ ayak topuk laterali ve sol ayak 4. metatars başında farklılıklar önemli bulunmuştur. Temas alanı maksimal kuvvetlerde ise sol ayak total, 2. metatars başı ve ayak başparmağında farklılığın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (P<0.01-0.05). Sonuç olarak buz hokeyi sporunun ayak tabanın temas alanları ve temas alanlarındaki maksimal kuvvetlerinde bazı değişime neden olduğu ancak ayak tabanına genel anlamda büyük zararlara neden olmadığı görülmektedir. Özellikle kullandıkları ayakkabıların ayak tabanını destekleme ve koruma konusunda kısmı başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bu çıkarımlar sonucunda buz hokeyi sporunun sporcuların ayak tabanlarında tıbbı müdahaleleri gerektirecek bir değişime neden olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :