Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haltercilerde fiziksel yapı ve rölatif kuvvet ilişkisinin araştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi2, Ankara Üniversitesi3
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Halter milli takımında yer alan haltercilerin bazı maksimal kuvvet ölçümleri ile rölatif kuvvet ve antropometrik parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu çalışmaya yaş ortalamaları 26,2 ±14,4 (yıl), boy 168,4 ± 7,2 (cm) , Vücut ağırlığı 77,3±15,3 (kg) vücut ağırlığına sahip, Olimpiyat Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derecesi ve rekoru olan 13 erkek milli halterci gönüllü olarak katılmıştır. Haltercilerin bağımlı değişkenler olarak vücut ağırlığı, uzunluk, çap ve cevre ölçümleri ile bağımsız değişkenler olarak da silkme rölatif kuvveti, koparma rölatif kuvveti, total rölatif kuvveti, squat rölatif kuvveti ve göğse çekiş rölatif kuvveti alınmıştır. Ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması, standart sapması, minimal ve maksimal değerleri tespit edilmiştir. Rölatif kuvvet ve Antropometrik ölçüm sonuçları arasındaki ilişkiler ise pearson korelasyonu ile test edilmiştir. Sonuç olarak haltercilerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, VKI, spor yaşı, solunum fonksiyonları, çap, çevre, uzunluk ölçüm ve deri kıvrımı kalınlık sonuçları ile silkme rölatif kuvveti, koparma rölatif kuvveti, squat rölatif kuvveti ve göğse çekiş rölatif kuvveti arasında 0,01 ve 0.05 anlamlılık seviyesinde negatif ilişkiler bulunmuştur. Bu sonuçlar halter sporunda boyu kısa, sıkleti hafif, BMI düşük olan haltercilerin rölatif kuvvet açısında daha avantajlı olacağını göstermektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationship between some maximal strength measurements and relative strength, anthropometric parameters of Turkish National Weightlifting Team. 13 male national weightlifters, They have got degrees in Olympic, Earth, Europe and Turkey Championships, participated as voluntary in this study .Their average ages was 26,2 ±14,4 (year), average height was 168,4 ± 7,2 (cm), average weight had 77,3±15,3 (kg). Weight, height, diameter and circumference were measured as dependent variables, clean & jerk relative strength, snatch relative strength; total relative strength and chest pull relative strength were measured as independent variables of weightlifters. Arithmetic averages, standard deviation, minimal and maximal value of measurement results were examined. Relative strength and anthropometric measurement results were tested with Pearson correlation. As a results, the relationship between height, weight, BMI, sport age, breath functions, diameter, circumference, body fat percentage and clean & jerk relative strength, snatch relative strength, squat relative strength and chest pull were found negative relationship at the 0.05 and 0.01 levels. These findings suggest that weightlifting athletes with short height, light body weight, and low BMI have more advantage with respect to relative strength. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :