Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Futbol hakemlerinin meslek ve aile yaşantılarında karşılaşmış oldukları sorunlar

Yazar kurumları :
Sincan Fatih Anadolu Lisesi1, Niğde Üniversitesi2, Karabük Üniversitesi3
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, 2009- 2010 futbol sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonun 1, 3, 6 ve 9. bölge illerinde görev yapan futbol hakemlerinin meslek ve aile yaşantılarının hakemlikten etkilenme düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırma grubunu 2009-2010 futbol sezonunda 1, 3, 6 ve 9. bölge illerinde görev yapan 189 aktif meslek sahibi klasman futbol hakemi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için bilgi toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Futbol Hakemi Sosyal Durum Araştırma Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hakemlerin kişisel bilgilerine yönelik 8 soru, ikinci bölümde ise hakemlerin meslek ve aile yaşantılarında karşılaşmış oldukları sorunları belirlemek amacıyla 33 madde yer almıştır. Elde edilen veriler ile yapılan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha)’na bakılmıştır. Alpha katsayısı 0.71 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan hakemlerin görüşleri çeşitli boyutlar halinde incelenmiş ve likert tipi ölçek formundaki yargılara katılım düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; hakemlerin büyük çoğunluğunun hakemlikle iş ve aile yaşantısını sorun yaşamadan yürütebildiği, ayrıca iş yaşantısına hakemliğin olumlu etkilerinin olduğu görülmüş olup, hakem antrenmanlarının bireysel yapılabilmesinin aile ve iş yaşantılarına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this research is investigating the effects and examining the football referees' opinions, who are active in the 1st, 3rd, 6th, and 9th regions of Turkish Football Federation, Regarding professional and personal lives that affected by being referees during 2009 - 2010 football seasons. The research group consists of 189 classifying football referees who are active in the 1st, 3rd, 6th, and 9th regions during 2009 - 2010 football seasons. To achieve the purpose of the study "Soccer Referee Social Situation Research Scale" was used as a research tool developed by the researchers. A two-part questionnaire has been used as the data collection tool in this study. There are 8 questions for the judges' personal information, and 33entries took place highlighting the problems that referees experienced in their professional and family life. The data obtained with the scale’s internal consistency coefficient (Cronbach’s alpha) has been investigated. Alpha coefficient was surveyed as 0.71. Opinions from referees who have participated in this research have been examined in various dimensions and their level of attendance to arguments in likert scale has been determined. According to the research results, it is considered that most of the referees can run refereeing and family life together without any trouble and refereeing has positive effects on their professional life. Moreover, individual referee training can contribute family and professional life positively.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :