Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fitness merkezlerinde müşteri tatmininin müşteri sadakati üzerindeki etkisinin araştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Fitness merkezleri, spor tüketicilerinin sağlıklı yaşam, kilo verme, vücut geliştirme, zindelik kazanma gibi ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir. Bir işletme olarak fitness merkezlerinde de müşterinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etme, müşterileri elde tutma, yeni müşteriler kazanma ve sadık müşterilere sahip olma çabalarıyla işletmenin karlılığı arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle işletmelerin başarısında, müşterilerinin tatmin ve sadakat düzeylerini tespit edecek ve bunları arttıracak pazarlama programlarını planlamak önemlidir. Araştırmanın verileri fitness merkezi müşterisi olan 122 kişiden elde edilmiştir. Verilerin analizinde Lisrel 8.51 programı kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları, müşteri tatmininin psikolojik bağlılık ve daha fazla ödeme istekliliği aracılığıyla müşteri şikayet davranışı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarının, fitness müşterileri ve müşteri davranışları üzerinde çalışan akademisyenlere ve fitness merkezi yöneticilerine yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Fitness centers are the business that provides the needs of sport consumers, such as healthy life, loose weight, GYM and physical fitness. As a business, the fitness centers are trying also through satisfy the customer’s wants and needs, holding present customers, gaining new customers and having loyal customers, enhance the profitable of business. Therefore, planning the marketing programs, which determine and enhance the level of customer satisfaction and loyalty, is important on achievement of business. The research dates were collected from 122 individuals who are the customers of a fitness center. Lisrel 8.51 programme was used for analyzing of the data. Findings of this research shows that customer satisfaction is affect on customer complaining behavior with mediation of psychological commitment and willingness to pay more. Results of this research can be useful for fitness managers and academic researchers, studying on fitness customers and customer behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :