Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examining university students’ attitudes towards fat phobia

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart University1, Gaziantep Üniversity2, Muğla Sıtkı Koçman University3, Turkish Basketball Federation4
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to determine the levels of college students and to examine fat phobia. The sample of this study was 219 men and women university students from School of Physical Education and Sport in Çanakkale Onsekiz Mart University. Participate were first, second, third and fourth grade. A short form of the fat phobia scale as the data collection tool was used. One Way Anova and unpaired t-test were used compare variables. According to the results of this study, students’ fat phobia level (3.06 ± 0.44) was found at moderate levels. A significant difference between male and female students' attitudes fat phobia was not found (p> 0.05). In conclusion, obese and overweight people are the most important cause of the social adversities, exhibit a negative attitude towards other people are obese and more people are thought to arise. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kilofobi seviyelerinin belirlenmesi ve incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 1. , 2. , 3. , ve 4. sınıflara devam eden kadın ve erkek öğrenciler oluşturmuştur (N=219). Veri toplama aracı olarak kilofobi ölçeğinin kısa formu kullanılmıştır. Değişkenlerin karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi ve bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören öğrencilerin kilofobi seviyeleri (3,06± 0,44) orta düzeyde bulunmuştur. Erkek ve bayan öğrencilerin kilofobi tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak; obez ve fazla kilolu olan kişilerin yaşadığı sosyal olumsuzlukların en önemli nedeni, diğer insanların obez ve fazla kilolu kişilere karşı sergiledikleri olumsuz tutumdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :