Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examination of children’s body composition and biomotoric features which attended summer football schools

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep University1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of the study is to examine body composition and biomotoric specifications of subjects who attended the football program for 8 weeks, 3 days a week. In the applied study, 50 subjects were chosen occasionally and voluntarily out of 125 football players. This study was applied on 8-13 aged male football players who attended summer football school in city of Gaziantep. Pre examination of the group was 1 week before 8 week training program, and post examination was 1 week after 8 week training program. Acquired data were analyzed with SPSS for Windows 16.0 Package software. According to pre and post training program physical and physiological examination, height, weight, Body Mass Index (BMI), body fat ratio, hand length, total arm length, head circumference, shoulder circumference, waist circumference, hip circumference, biceps circumference, front arm circumference, calf circumference, shoulder width, elbow width, hip width, hip width, knee width, flexibility measures, hand grip strength (right and left hand) measures, standing long jump, 1 minute shuttle test measures, resting hearth rate (RHR), maximal oxygen consumption (VO2 Max) and anaerobic power measures were found p<0.05 level significance. As a result; there were advancements on physical, anthropometric and physiological values of subjects who attended 8 week summer football school. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, haftada 3 gün olmak üzere toplam 8 hafta süren futbol programına katılan deneklerin vücut kompozisyonu ve biyomotorik özelliklerinin incelenmesidir. Denek grubuna uygulanan çalışmada, 125 futbolcudan tesadüfi yöntemle ve gönüllü olarak 50 kişi seçildi. Bu çalışma; Gaziantep ilinde 8–13 yaş grubu yaz futbol okullarına katılan erkek futbolcular üzerinde uygulandı. Denek grubunun ilk ölçümü 8 hafta süre ile yapılan futbol antrenmanlarından bir hafta önce, son ölçümü ise 8 haftalık antrenman programı bittikten bir hafta sonra yapıldı. Elde edilen veriler SPSS for Windows 16.0 paket programında analiz edildi. Denek grubunun antrenman öncesi ve sonrası yapılan fiziksel ve fizyolojik parametrelerin ölçümlerine göre denek grubu futbolcularının boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi VKİ, vücut yağ oranı, el uzunluğu, toplam kol uzunluğu, baş çevresi, omuz çevresi, bel çevresi, kalça çevresi, biceps çevresi, ön kol çevresi, calf çevresi, omuz genişliği, dirsek genişliği, kalça genişliği, diz genişliği, esneklik ölçümleri, pençe kuvveti (sağ ve sol el)ölçümleri, durarak uzun atlama ölçümleri, 1 dakika mekik testi ölçümleri, istirahat kalp atım sayısı (İKAS), maksimal oksijen tüketim kapasitesi (VO2Max) ve anaerobik güç değerlerinde P<0.05 düzeyinde anlamlılık bulundu. 30 metre sürat testi değerlerinde p<0.05 düzeyinde anlamlılık bulunamadı. Sonuç olarak; 8 hafta süre ile yaz futbol okuluna katılan deneklerin fiziksel, antropometrik ve fizyolojik değerlerinde gelişim gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :