Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of physical fitness parameters of hearing impaired adolescents who are active and non-active in sports

Yazar kurumları :
Akdeniz University1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is evaluate the physical fitness parameters of 9 – 17 years old hearing impaired adolescents who were active and non active in sports. The study was included totally 65 students attended to the Kepez hearing impaired school; 40 (26 male, 14 female) active in sports (participating the team sports at least 3 days a week) with the mean age of 12.85 ± 2.83 years and 25 (14 male, 11 female) non- active in sports with the mean age of the 11.48 ± 3.20 years. Physical characteristics, physical fitness and body composition of the subjects have been evaluated in this study. For statistical analyses; mean values, standard deviations and frequency distributions were calculated for all variables. Independent samples t- tests was used to compare the active and non-active groups. As result of statistical analyses stature resting heart rate, flexibility, standing long jump, 20 m sprint, reaction time, hand grip strength, back and leg strength, sit-ups, vertical jump, and percent body fat values were found significantly different between the active and non-active hearing impaired groups (p<0.05). Consequently it has been revealed that participating the sport would positively influence the physical development, physical fitness and body composition characteristics of hearing impaired childrens. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmada aktif spor yapan ve yapmayan 9-17 yaş grubu işitme engelli adölesanların fiziksel uygunluk parametrelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Kepez İşitme Engelliler Okulunda öğrenim gören yaş ortalamaları 12.85 ± 2.83 yıl olan 40 (26 Erkek, 14 Kız) aktif spor yapan ( haftada en az üç gün takım sporları ile uğraşan) ile yaş ortalamaları 11.48 ± 3.20 yıl olan 25 (14 Erkek, 11 Kız) spor yapmayan toplam 65 işitme engelli öğrenci katılmıştır. Çalışmada fiziksel özellikler, fiziksel uygunluk özellikleri ve beden kompozisyonları değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde tüm değişkenler için ortalama, standart sapma ve frekans dağılımları hesaplanmıştır. Aktif spor yapan ve yapmayan gruplar bağımsız gruplarda t- testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirme sonucunda; boy, dinlenik nabız, esneklik, durarak uzun atlama, 20 m sürat, reaksiyon zamanı, el kavrama kuvveti, sırt ve bacak kuvveti, mekik, dikey sıçrama ve vücut yağ yüzde değerlerinde aktif spor yapan ve aktif spor yapmayan işitme engelli öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, sporun işitme engelli çocukların fiziksel gelişimlerine, fiziksel uygunluk özelliklerine ve vücut kompozisyonlarına önemli ölçüde katkı sağladığı belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :