Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of how physical education lesson is taught according to working conditions of physical education teachers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doğanşehir Anatolian Vocational Religious High School1, Inonu University2
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to evaluate how physical education lesson is taught according to working conditions of physical education teachers. For this aim, a survey form composed of 24 questions was applied on physical education teachers. Survey form was applied on 147 physical education teachers working at various schools throughout Malatya. Statistical processes were done according to answers of physical education teachers. Tables were used in order to understand results better. As a result of statistical process; influence rates of teachers were given in percentages according to their gender. Moreover chi-square test in 0.05 level was applied in order to understand whether there is a difference between answers of teachers. It was observed that as a result of statistical comparisons there is a difference only in coaching according to significance level (p>0.05). It may be thought that it is the role of physical education teachers to tell the support of physical education course on cognitive, affective and social development of children to school management and parents and thereby make them comprehend and believe that it is the most important part of general education. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin çalışma şartlarına göre beden eğitimi dersini nasıl işledikleri konusunun değerlendirilmesidir. Bu amaçla beden eğitimi öğretmenlerine 24 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anket formu Malatya il genelinde değişik okullarda çalışan ve ulaşılabilen 147 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin verdikleri cevaplara göre istatistiksel işlemler yapılmıştır. Çıkan sonuçların daha iyi anlaşılması için tablolardan yararlanılmıştır. İstatistiksel işlemler sonucunda öğretmenlerin etkilenme oranları; cinsiyetlerine göre yüzdeler halinde verilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sorulara verdikleri cevap oranları arasında fark olup olmadığını anlamak için 0.05 düzeyine göre kay-kare testi uygulanmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalar sonucunda öğretmenlerin verdikleri cevaplarda sadece antrenörlük yapmada anlamlılık düzeyine göre bir fark olduğu görülmüştür (p>0,05). Beden eğitimi dersinin; çocuğun fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimine olan katkısını ve dolayısıyla genel eğitimin en önemli parçası olduğunu topluma, okul yöneticilerine ve velilere anlatmak, kavratmak, inandırmak yine beden eğitimi öğretmenlerine düşen bir görev olduğunu düşünülebilir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :