Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Engelliler için beden eğitimi ve spor öğretmenliği: gereksinim ve bir program modeli

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
899
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayileşmenin toplum hayatında yarattığı köklü değişikliklerle son yüzyıl içinde spor insanın kendini ifade etme, gerçekleştirme ve geliştirme yollarının önemli bir aracı olarak fonksiyon alanını genişletmiş, toplumun her kesimini ilgilendiren bir olgu haline gelmiştir. Bu yapısıyla spor kavramının kapsam alanı, farklı cinsiyet, yaş ve performans grupları, hastalık ve engel tür ve düzeyleri, yaşama ve çalışma şartlarıyla sosyal ve psikolojik beklentilere göre tanımlanmış geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Sporun toplum hayatında kazandığı bu yeni boyut ve fonksiyonlar, özel uzmanlık gerektiren alanların ihtiyacını karşılayabilecek spor elemanlarının yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özel uzmanlık gerektiren alanların başında, okul içi ve dışı sportif etkinlikleri, engel tür ve düzeylerine göre düzenleyebilecek kalifiye eleman sorunu yaşayan ve nüfusun yaklaşık %12’sini oluşturan toplumun engelli kesimi gelmektedir. Sorun, 2008 Spor Şurası’na da yansımış ve Şura, engelliler için beden eğitimi öğretmeni ve antrenör yetiştirilmesi hususunda tavsiye kararı almıştır. Bununla birlikte, ülkemizde engelliler için beden eğitimi öğretmeni ve antrenör yetiştiren program bulunmamaktadır. Oysaki engelli bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, entegrasyon ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirilebilmesi, her engel grubuna özgü sportif şartlar ve imkanlar konusunda bilgi ve donanıma sahip yetişmiş insan gücünün varlığıyla sağlanabilir. Bu nedenle, engelliler için beden eğitimi öğretmeni ve antrenör yetiştiren bir yüksek öğrenim programının açılması, büyük çeşitlilik gösteren engelliler evreninin genişliği dikkate alındığında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, çağdaş modellerden hareketle, ülkemizdeki mevcut öğretmen yetiştirme konseptine uygun ve fiziki alt yapı ve öğretim elemanı bakımından yeterli spor yüksek öğretim kurumlarında uygulanabilir “engelliler beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğretimprogramı” gerekçelendirilerek önerilmektedir. 

Özet İngilizce :

With the fundamental changes in social life brought about by industrialization, sports have expanded its area of function as an important means to self-expression, self-realization and self-improvement and become a phenomenon concerning every portion of the society. By this nature, the domain of the concept of sports has a very wide spectrum defined based on difference of gender, age and performance groups, illnesses and the types and levels of disabilities, living and working conditions and on psychological expectations. These new dimensions and functions which sports acquired in the social life necessitate the education and training of sports personnel which can meet the needs of fields requiring specialization. The most important areas requiring specialization are the disabled portion of the society which constitutes almost 12% of the society having problems with finding qualified personnel who can organize sportive activities in and out of school based on the types and levels of disabilities. The problem was brought up in Sports Council 2008 and the council decided on the education and training of physical education teachers and trainers for disabled individuals. In addition, there is no program designed to educate and train physical education teachers and trainers in Turkey. However, the improvement of the life quality of disabled individuals, the realization of their integration and rehabilitation can only be achieved by providing qualified manpower well-informed and well-equipped in the field of sportive conditions and facilities specific to each disability group. Therefore the establishment of a higher education institution educating and training physical education teachers and trainers for the disabled stands out as a necessity considering the extent of the disabled population which exhibits a wide variety. Consequently and from the point of view of contemporary models; "the physical education and sports teaching program for the disabled” which can be implemented in sports higher education institutions in our country suitable for the concept of training teachers and with the sufficient physical infrastructure and qualified teaching personnel is suggested by this study with justifications. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :