Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elit güreşçilerde vücut kompozisyonu ve hidrasyon değişimlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, Kırıkkale üniversitesi2, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi3
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, şampiyona öncesi bir kamp periyodu süresince, elit güreşçilerin vücut kompozisyonu, hidrasyon düzeyi değişimlerini ve kilo kaybı dalgalanmalarını incelemektir. Çalışmaya, büyükler milli takım kampına davet edilen elit düzey serbest ve grekoromen güreşçiler (N=52) katılmıştır. Güreşçilerin vücut kompozisyonu analizi bioelektrik impedans yöntemi ile belirlenmiştir. Hidrasyon düzeyleri ise alınan idrar örneklerinden refraktometre aleti ile belirlenmiştir. Yapılan tüm ölçümler kamp öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa yapılmıştır. Yapılan istatistiki analiz sonucunda, güreşçilerin kamp öncesi ve sonrası vücut ağırlığında anlamlı düzeyde farklılık bulunduğu (P<0.05), diğer vücut kompozisyonu değişkenleri arasında istatistiksel olarak farklılık olmadığı tespit edilmiştir (P>0.05). Bununla birlikte, milli takıma seçilen güreşçilerin yarışma sıklet ağırlıkları ile müsabaka tartısı dört gün önceki vücut ağırlıkları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Ayrıca, milli takımına seçilen ve seçilemeyen sporcuların karakteristik özelliklerin karşılaştırılmasında, sadece yaş ve spor yaşı değişkenlerinin anlamlı düzeyde farklı olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Güreşçilerin sıklet ayarlamasını müsabaka tartısına yakın bir dönemde gerçekleştirdikleri söylenebilir. Ayrıca, milli takıma seçilen güreşçilerin seçilemeyen güreşçilere göre yaş ve spor yaşının büyük olması, spor deneyiminin spobaşarısında önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the changes of body composition, hydration status and fluctuation of weight loss in elite senior free style and Greco- Romen style wrestlers (n=52) in a period of national training camp before the world championship. The wrestlers’ body composition was determined by using the method of bioelectrical impedance. Hydration level was determined from urine samples taken from wrestlers with the refract meter instrument. All the measurements were made two times, including pre and post camp. As a result of statistical analysis, there was only found significant difference in body weight (P<0.05), no significant differences were found among another body composition variables (P>0.05). However there was found a significant difference between the selected wrestlers to the national team’ competition weight and body weight before four days competition weigh in. There was found statistically significant difference in age variable between selected and unselected wrestlers in national team, no significant differences were found among other variables. It may be said that wrestlers achieved to adjust to weight category in a close of period through competition weigh in. However, selected wrestlers in national team have greater age and training experience according to unselected wrestlers, shows that sport experience is important factor in wrestling success. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :