Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Economical aspect of turkish sports federations before and after gaining autonmy (the case of voleyball federation of turkey)

Yazar kurumları :
Selcuk University1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, where financial construction of Turkish Sports Federations before and after gaining autonomy is compared with the case of Volleyball Federation of Turkey, the financial contribution of autonomy process, which was legalized in 2004 to serve as a solution, to the federations is evaluated and recommendations for solution are tried to be developed. Financial information on Volleyball Federation of Turkey’s being autonomous is examined using the method of “documentation” and the findings obtained as a result are illustrated on tables and graphics. Economical aspect of autonomy stems from the fact that autonomous federations have financial autonomy. Federations use several methods in order to be financially autonomous and self-sufficient organizations. In this respect, Football Federation and federations in Europe which have the experience of autonomy constitute a model and it is observed that they are successful in this point.

Özet İngilizce :

Bağımsız Spor Federasyonlarının özerklik öncesi ve sonrası mali yapılanmalarının Türkiye Voleybol Federasyonu örneği ile karşılaştırıldığı bu çalışmada; 2004 yılında bir çözüm olarak yasalaşan özerkleşme sürecinin federasyonlara mali katkısı değerlendirilmiş çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun özerkliği ile ilgili mali bilgiler ‘‘dökümantasyon metodu’’ kullanılarak incelenmiş, elde edilen bulgular tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Özerkliğin ekonomik boyutu özerk federasyonların mali özerkliğe sahip olmalarından ileri gelir. Federasyonlar mali açıdan özerk ve kendine yeten bir kurum olmak için birçok metot kullanmaktadırlar. Bu noktada özerklik deneyimine sahip Futbol Federasyonu ve Avrupa’daki federasyonlar bir model oluşturmakta ve bu konuda başarılı oldukları gözlenmektedir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :