Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dayanıklılık sporcularında maksimal ve submaksimal egzersiz sonrası oluşan oksidan stres ve antioksidan düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, dayanıklılık sporcularında maksimal ve submaksimal egzersiz sonrası oluşan oksidan stres ve antioksidan düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu çalışmaya ortalama Maks VO2 kapasiteleri 69.50±8.19 ml/kg/dk ve ortalama yaşları 19.30±1.64 yıl olan 10 dayanıklılık sporcusu ile ortalama Maks VO2 kapasiteleri 34.15±8.08 ml/kg/dk ve ortalama yaşları 19.70±1.16 yıl olan 10 sedanter üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 20 erkek denek gönüllü olarak katıldı. Deneklerin Maks VO2 seviyeleri, Bruce Protokolü ile belirlendi. Denekler, submaksimal egzersizlerini %70 Maks VO2 şiddetinde 30 dk, Maksimal egzersizlerini ise %100 Maks VO2 şiddetinde tükeninceye kadar devam ettirdi. Deneklerin kan örnekleri egzersiz öncesi ve sonrası, plazmada Malondialdehit (MDA), Total Sulfidril grubu (RSH) ve Nitrik oksit (NOx) düzeylerine bakılmak üzere toplandı. Elde edilen sonuçlar, dayanıklılık sporcuları ve kontrol grubu submaksimal egzersiz öncesi ve sonrası MDA ve NOx seviyeleri arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi (p<005). Sadece, kontrol grubunda RSH düzeyinde submaksimal egzersiz öncesi ve sonrası anlamlı bir fark bulundu (P<005). Maksimal egzersiz öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında her iki grupta da MDA ve NOx düzeylerinde anlamlı bir fark bulundu (p<005). Submaksimal egzersiz sonrası ile maksimal egzersiz sonrası MDA, RSH ve NOx değişkenleri karşılaştırıldığında her iki grup için MDA ve NOx değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<005) bu değişkenler maksimal egzersiz sonrası artış gösterdi. RSH değerlerinde ise istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşmadı. Ayrıca, her iki grup karşılaştırıldığında VKI (p<0.05), Maks VO2 kapasiteleri, KAHDinlenim ve KAHmaks değişkenlerinde ise anlamlı bir fark bulundu (P<0.001). Sonuç olarak, submaksimal egzersizler insanlar için sağlıklı çalışmalar olabilirken, maksimal egzersizler serbest radikal oluşumunu tetikleyebilir. Bu duruma bir kanıt olarak da lipid peroksidasyonun artışı ve oksidatif stres gösterilebilir. Böylece, gerek dayanıklılık sporcularında ve gerekse de sedanterlerde egzersizin şiddeti, serbest radikal oluşumunun önemli bir tanımlayıcısı olabilir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to compare the oxidative stress and antioxidant levels of the endurance athletes after maximal and submaximal exercise. In this study total of 20 male subjects who voluntarily participated (10 sedentary university students and 10 endurance athletes). Mean Max VO2 capacity was 69.50±8.19 ml/kg/min and mean age was 19.30±1.64 yrs old for endurance athletes and respectfully 34,15±8.08 ml/kg/min and 19.70±1.16 yrs old for sedentary. Max VO2 levels of subjects were determined by Bruce Protocol. The subjects performed their submaximal exercise with intensity of 70% of Max VO2 during 30 minute period. Maximal exercise with intensity of 100% of Max VO2 was executed until they were exhausted. Blood samples of subjects were collected before and after exercise to analyse plasma Malondialdehit (MDA), Total sülfhidril group (RSH) and Nitric oxide (NOx) levels. The results indicated that there were no significant differences among levels of MDA and NOx parameters between pre-submaximal and post-submaximal exercise in endurance athletes and control group (P<0.05). Only there was significant difference the level of RSH parameter between pre-submaximal and post-submaximal exercise for control group (P<0.05). Before and after maximal exercise, MDA and NOx levels were found significantly different for sedentary and endurance subjects (P<0.05). There were significant differences among levels of MDA, RSH and NOx parameters between post-submaximal and post-maximal exercise for two groups (P<0.05) and these variables increased after maximal exercise. There were also no significant differences in RSH parameters. Also, there were significant differences among BMI scores (P<0,05), MaxVO2, KAHrest and KAHmax of the endurance athletes and sedentary (P<0,001). Consequently, submaximal exercise could be healthy practice for humans; however, maximal exercise could trigger occurring of free radicals. This could be evidenced by increasing in lipid peroxidation and oxidative stress during maximal execise. Thus, the intensity of exercise could be very important to definition of the accumulation of free radicals for sedentary and endurance athletes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :