Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Comparison of respiratory functions of athletes engaged in different sports branches

Yazar kurumları :
University of Ondokuz Mayıs, Yaşar Doğu Physical Education and Sports High School1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to research pulmonary functions of sedentary males and athletes in different team sports branches in the same age group. This study was conducted on male athletes in 15-16 age group who participate in matches with license in Samsun. 50 athletes from each of the team sports of football, volleyball, basketball and handball players and 50 sedentary males participated as well; being in total 250 athletes. Among respiratory functions tests; vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC) and maximum voluntary ventilation (MVV) values were measured. As a result of the measurements VC values of sedentary males were lower than football and handball players (p<0.01). It was determined that VC values of handball players was higher than football, volleyball, basketball players and sedentary males (p<0.05 and p<0.01). When FVC values were analyzed, first of all it was determined that handball, football and basketball players have significantly higher values compared to sedentary males (p<0.01). In the comparison between branches FVC values of volleyball players were significantly lower than football and handball players (p<0.01). FEV1 values were significantly higher among football and handball players compared to volleyball players and sedentary males (p<0.01). When MVV values were analyzed, it was observed that football players have higher values compared to volleyball and sedentary males (p<0.01). MVV results of handball players were significantly higher than sedentary males (p<0.05). When the respiratory rates (RR) were analyzed, it was determined that values were not significantly different between subjects (p>0.05). As a conclusion, it was determined that respiratory functions were higher among individuals who do exercise compared to those who do not. That the respiratory parameters of athletes doing exercise are higher than those who do not shows the positive effect of training on respiratory system. In addition to this, the difference of respiratory functions between branches shows that the sport branch influences the respiratory capacity.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, farklı branşlarda yer alan sporcular ve aynı yaş grubundaki sedanterlerde spor yapmanın ve spor türünün akciğer fonksiyonları üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Çalışma Samsun bölgesinde yaşları 15-16 olan lisanslı olarak müsabakalara katılan erkek sporcular üzerinde yapılmıştır. Takım sporlarından futbol, voleybol, basketbol ve hentbol branşlarından 50'şer sporcu ayrıca 50 sedanter olmak üzere toplam 250 kişi çalışmaya katılmıştır. Solunum fonksiyon testlerinden vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC) ve maksimum istemli ventilasyon (MVV) değerleri ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda sedanterlerin VC değerleri futbol ve hentbol sporu ile uğraşanlardan daha düşük bulunmuştur (p<0.01). Hentbolcuların VC değeri futbolcu, voleybolcu, basketbolcu ve sedanterlerden yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05 ve p<0.01). FVC değerleri incelendiğinde öncelikle hentbolcu, futbolcu ve basketbolcuların sedanterlere göre anlamlı derecede daha yüksek değerlere sahip oldukları tespit edilmiştir (p<0.01). Branşlar arasındaki karşılaştırmada voleybolcuların FVC değeri futbol ve hentbolculardan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). FEV1 değeri futbol ve hentbolcuların voleybolculara ve sedanterlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.01). MVV değerleri incelendiğinde futbolcuların voleybolcu ve sedanterlerden daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür (p<0.01). Hentbolcuların MVV sonuçları sedanterlerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Dakikadaki solunum sayılarına (RR) bakıldığında denekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak solunum fonksiyonlarının spor yapan bireylerde spor yapmayanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Farklı branşlarla uğraşan sporcuların solunum parametrelerinin spor yapmayan gruptan yüksek çıkması antrenmanın solunum sistemi üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Ayrıca branşlar arasında solunum fonksiyonlarının farklılık göstermesi yapılan spor branşının solunum kapasitesini etkilediğini göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :