Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Comparison of locus of control for students at school of physical education and sports with regard to some variables

Yazar kurumları :
Selcuk University1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

This study deals with the comparisons of locus of control by some variables in students studying at the School of Physical Education and Sports. The scale for locus of control developed by Rotter was used herein. The research involved 150 female and 300 male participants. When compared to these students’ locus of control in terms of genders and classes, it was observed that there was a statistical significant difference (P<0,05). However, no significant difference was found when these students’ own departments were compared (P>0,05). As a result, it can be said that the variables such as the students’ genders and grades showed a meaningful difference, suggesting that the locus of control was affected by the specified variables and these could direct the individuals towards the internal or external locus of control. Moreover, it is thought that the locus of control was not affected by this variable when the locus of control does not show any significant difference in the students’ own departments. 

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bazı değişkenlere göre denetim odağının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Rotter tarafından geliştirilen denetim odağı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklem grubu 450 kişiden oluşmaktadır, bunların 150’si bayan, 300’ü erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin denetim odağının, cinsiyet, kardeş sayısı, anne eğitim durumu, lise mezuniyet alanı ve sınıflar bakımından karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Buna karşın, baba eğitim durumu, baba mesleği, aile gelir düzeyi, mezun oldukları lise türü ve ilgilendikleri spor türüne göre denetim odağı bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0,05). Sonuç olarak; öğrencilerin cinsiyet durumu, anne eğitim düzeyi, kardeş sayısı lise mezuniyet alanı ve kaçıncı sınıfta okuduğu gibi değişkenlerin anlamlı bir farklılık göstermesi denetim odağının belirtilen değişkenlerden etkilendiğini ve bireyleri içsel veya dışsal bir denetim odağına doğru yönlendirebildiği söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin baba eğitim durumu, baba mesleği, aile gelir düzeyi, mezun oldukları lise türü ve ilgilendikleri spor türü gibi değişkenlerin anlamlı bir farklılık göstermemesi ise denetim odağının bu değişkenlerden etkilenmediği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :