Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bedensel engelli ve engelli olmayan tenis sporcularının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, TBESF Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım2
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde henüz yeni yaygınlaşmaya başlayan, tekerlekli sandalye tenis sporu sporcuları ile engelli olmayan tenis sporcularının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 2011-2012 sezonunda Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonasına katılan bedensel engelli tenis sporcularından, 13 erkek ve 9 bayan toplam 22 sporcu ile engelli olmayan tenis sporcularından 13 erkek ve 9 bayan 22 sporcu, toplamda ise 44 sporcu katılmıştır. Araştırmada Durumluk - Sürekli Anksiyete Envanteri (State Trait Anxiety Inventory STAI) kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş bu inceleme sonucunda veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı ikili küme karşılaştırmaları için parametrik testlerden bağımsız grup t testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; bedensel engelli sporcuların sürekli ve durumluk kaygı düzeyi engelli olmayan sporcuların sürekli ve durumluk kaygı düzeyinden yüksek olduğu görülmüştür (P<0,05). Sonuç olarak bedensel engelli sporcuların engelli olmayan sporculara göre durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri yüksek görünmekle beraber, yapmış oldukları müsabakalarda alacakları sonuçların başarı ya da başarısızlıkla sonuçlanması düşüncesiyle motivasyonlarını yüksek tutarak uyarılmışlık seviyelerini optimal düzey seviyelerinde yaşadıkları bununda başarılı olmak için ideal bir kaygı seviyesine yakın olduğunu düşündürmektedir. Engelli olmayan tenis sporcularının kaygı seviyesinin düşük çıkması ise yapılan anket çalışmasının antrenman ortamında ki maç gününde yapılmış olmasına bağlı olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to compare state and trait anxiety levels of handicapped sportsmen with wheel chairs that have lately become widespread in our country and non-handicapped tennis sportsmen. Total 22 handicapped sportsmen, 13 male and 9 female, who participated in 2011-2012 season Wheel Chair Turkey Tennis Championship and 22 non-handicapped sportsmen, 13 male and 9 female, took part in the study. State Trait Anxiety Inventory (STAI) has been used in the study. If data show normal distribution or not was analysed with Kolmogorov-smirnov test and as a result of this test, group t test was used independently from parametric tests for binary cluster comparisons since the data show normal distribution. Significance level was taken as 0.05 in the study. According to findings obtained from the study; state and trait anxiety levels of handicapped sportsmen was seen to be higher, compared to state and trait anxiety levels of non-handicapped sportsmen (P<0,05). Consequently, along with the fact that state and trait anxiety levels of handicapped sportsmen is seen to be higher compared to state and trait anxiety levels of non-handicapped sportsmen, their thoughts on being successful or unsuccessful in results of competitions they involve in and thusly their motivations they have during optimal level of arousal are seen to be effective on getting close to an ideal anxiety level in order to be successful. Low anxiety levels of non-handicapped tennis sportsmen, on the other hand, can be ascribed to the fact that survey study was conducted on the day of the match in training environment. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :