Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables

Yazar kurumları :
Ahi Evran University1, Gazi University2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

The research consists of a screening model aimed at evaluating the Emphatic Tendency Levels of elite university tennis players in terms of different variables. The research sample comprises 151 athletes, 68 females and 83 males, who had voluntarily responded to the survey out of 416 athletes participating to the Universities Tennis Tournament, organized by Turkish University Sports Federation (TÜSF). The Scale of Empathic Tendency (SET), developed by Dökmen, was used as the data collection tool. The Scale had been developed with a view to measure the individual potential to develop empathy in daily life. The mean and standard deviation was computed to statistically analyze the data. The t-test and Kruskal-Wallis test for non-parametric groups were employed, and outcomes were presented in tables. The statistical significance level was selected as 0.05. As a result, no significant correlation was found between the SET scores of athletes and the age/gender variables. Nevertheless, the girls’ score was higher than the boys’. Moreover, the perceived family attitude and the educational level of mothers were found to be significantly correlated with the SET scores. 

Özet İngilizce :

Araştırma Türkiye’deki üst düzey üniversiteli tenisçilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu 2010 yılında Antalya da TÜSF tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Tenis Müsabakalarına katılan 416 sporcudan tesadüfi olarak seçilen ve gönüllülük esası ile ankete katılan 68 bayan, 83 erkek olmak üzere toplam üzere 151 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dökmen tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” kullanılmıştır. Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ), bireylerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için aritmetik ortalama, standart sapmalar alınmıştır, t- testi, parametrik olmayan gruplarda Krusukal Wallis testi kullanılmış ve tablolar halinde sunulmuştur. İstatistiksel anlamlılık için ise .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak, sporcuların EEÖ puanları ile yaş ve cinsiyet değişkeni arasında anlamlı ilişki tespit edilememiş bununla beraber kızların puanları erkeklerden yüksek çıkmıştır. Ayrıca algılanan aile tutumu ve anne eğitim düzeyi değişkenleri ile EEÖ puanları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :