Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation of causes of conflict men and women officers working at the general directorate of sports

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes University1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to determine the causes of conflict male and female civil servants working in the General Directorate of Sports (GDS). In this study, between the ages of 20 to 55 different positions in different departments and employees participated in 44 male 33 female officers. 1-20 years of work of the officers, and 42 participants were married, 33 were single. In the study, Conflict Assessment Questionnaire consisting of 18 questions was used. In addition to age, gender, marital status and year of work were asked demographic information. The information obtained in the tables was arranged. Moreover chi-square test in 0.05 level was applied in order to understand whether there was a difference between answers. As a result of statistical comparisons, the answers given to the participants age, marital status, gender, and year of work according to the level of significance of the differences observed (p<0,05). As a result, the working parts of the participants is unable to communicate due to the reason of the conflict, the top authorities to take into account wishes of the staff and subordinates for keeping under constant control of the working environment was originated. 

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, Spor Genel Müdürlüğünde (SGM) görev yapan erkek ve bayan memurların çalışma yerlerindeki çatışma nedenlerinin belirlenmesidir. Araştırmaya SGM’de çalışan 20-55 yaşları arasında farklı birimlerde ve farklı görevlerde çalışan 44 erkek 33 kadın memur katılmıştır. Katılımcılar 1-20 yıl arasında çalışma yılı olan memurlar ve 42’si evli, 33’ü bekardır. Katılımcılara 18 sorudan oluşan Çatışma Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılardan yaş, cinsiyet, medeni durum ve çalışma yılı gibi demografik bilgileri de istenmiştir. Elde edilen demografik bilgiler tablolar halinde düzenlenerek verilmiştir. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar arasında fark olup olmadığını belirlemek için 0.05 düzeyine göre kay-kare testi uygulanmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalar sonucunda katılımcıların verdikleri cevaplarda yaş, medeni durum, cinsiyet ve çalışma yılı anlamlılık düzeyine göre farklılıklar olduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırma sonucunda katılımcıların çalışma yerlerindeki çatışma nedenlerinin daha çok iletişim kuramamaktan kaynaklandığı, üst makamlarda görevli personelin astlarının isteklerini yeterince dikkate almadığı ve çalışma ortamının sürekli kontrol altında tutulmasından kaynaklandığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :