Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A research on mobbing behaviors football trainers face in club environment

Yazar kurumları :
Harran University1, Gaziantep Üniversity2, Ankara Üniversity3
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to determine the perceptions of football trainers about mobbing according to their age groups, license types, graduation levels and training years. In this research, the Negative Acts Questionnaire (NAQ), which was developed by Einarsen, Raknes, Matthiesen and Hellesoy, adapted to Turkish by Cemaloğlu (6), applied to 754 trainers participating in the seminars within the cities of Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin, Tokat and Samsun whichin the trainer development seminars were organized jointly by the Turkish Football Federation and Turkish Football Coaches Association in 2010-2011. The missing and faulty questionnaires were excluded from the study, and 515 ones were evaluated. The data from the questionnaire were analyzed by the reliability analysis and the non-parametric variance analysis. There were statistically significant differences in the sub-dimensions of the negative acts scale between their age groups for football trainers (p<0.05). By the statistical analysis, the youngest age group (19-29) of football trainers was subjected to negative acts much more than the other age groups were detected. On the other hand, the perceptions of mobbing for football trainers were not significantly different in terms of their training years and graduation levels (p>0.05). As a result, it is possible to say that if sportive expectations are not met in football clubs, the pressures of football club managers, media or supporters may negatively affect on football trainers. Hence, the research findings show that the behaviors of mobbing can be evaluated as features peculiar to football, and mostly the youngest trainers are influenced by this situation.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, futbol antrenörlerin yıldırma algıları bakımından yaş grupları, lisans türleri, mezuniyet durumları ve antrenörlük yıllarına göre bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada, 2010–2011 yılı Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen antrenör gelişim seminerlerinin yapıldığı Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin, Tokat ve Samsun bölgelerinde seminerlere katılan 754 antrenöre, Einarsen, Raknes, Matthiesen ve Hellesoy tarafından geliştirilen, Cemaloğlu tarafından Türkçeye uyarlanan, olumsuz davranışlar (Negative Acts Questionnaire) anketi uygulanmıştır. Eksik ve hatalı anketler çıkartılarak 515 anket değerlendirmeye alınmıştır. Antrenörlerin yaş grupları arasında olumsuz davranışlar ölçeginin alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). Bu yaş gruplarının ortalama sırası incelendiğinde alt boyutların tamamında 19–29 yaş grubunun yüksek oranda, yıldırmaya maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Antrenörlerin çalışma yılı ve mezuniyet durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, futbol kulüplerinde sportif beklentilere cevap verilemediği durumlarda yönetici, medya veya taraftar baskısının antrenörler üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu açılardan değerlendirildiğinde araştırma bulgularının ön plana çıkardığı yıldırma davranışlarının futbola özgü özellikler taşıdığı ve bundan en fazla genç antrenörlerin etkilendiği söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :