Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

9-11 yaş grubu çocukların temel hareket becerilerinin örüntüleşmesinde yaratıcı drama’nın etkisi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1, Pamukkale Üniversitesi2, Mersin Üniversitesi3
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 9-11 yaş grubu çocuklarına uygulanan yaratıcı drama tekniğinin temel hareket becerilerinin örüntüleşmesi üzerindeki etkilerini ve bu tekniğin çocukların hatırlamaya ve uygulanan etkinliklerle ilgili duygularını ifade edebilmeleri üzerine katkısının olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya ilköğretimin birinci kademesinin üçüncü sınıfında okuyan toplam 30 (15=kontrol, 15=deney) öğrenci katılmıştır. Temel hareket becerilerinden (yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü) seçilen bazı hareketler deney grubuna yaratıcı drama ile kontrol grubuna ise aynı hareketler klasik-komut yöntemi ile verilmiştir. Çalışma toplam dokuz hafta sürmüştür. İlk dört hafta hazırlık aşaması ve diğer dört hafta ise esas evre olarak tamamlanmıştır. Son hafta ise test uygulaması yapılarak, değerlendirmeye geçilmiştir. Denekler tarafından oluşturulan örüntüleşmiş hareket (ÖH) becerilerini değerlendirmek üzere Değerlendirme Komisyonu- Gözlemci Grubu (GG) oluşturulmuştur ve değerlendirme bu grup tarafından yapılmıştır. Gözlemcilerin test değerlendirme sonuçları istatistiksel analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak çalışmada elde edilen ÖH verileri Mann Whithney U ile yapılan istatistik değerlendirmesine göre deney grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca deney grubu cinsiyet açısından farklılık göstermezken, kontrol grubundaki kızların erkeklere göre ÖH puanları daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen nitel veriler de, uygulamalarda kullanılan araç, öğrendikleri hareket, uygulanan etkinliklerle ilgili duygularını ifade bakımından deney grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek oranlar elde edilmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to search the contribution on patternization of basic movement skills by using creative drama in 9-11year children and to investigate whether the contribution on remembering and expression of sensation related to implemented activities of these techniques for children. The study was conducted with the participation of 30 students (15 in control croup, 15 in experimental group) which study in the third grade of Elementary School. Some movements that was selected from the basic movement skills (locomotors, stabile, and manipulative) had given with the creative drama to the experimental group and the same movement were given with the instruction method to the control group. Study was taken nine weeks totally. First four week completed as a preparation stage and second four week completed as a main stage. At the last week the test implication was done and to overtop the evaluation. Elevation Committee-Observer Group (OG) was constituted for the evolution subject’s patternization movement (PM) skills and evaluation was done by this group. The test evaluation results of the observer’s were statically analyses. As a result, subject’s PM skills statistically were evaluate with Mann Whitney U test and indicate PM skills were found higher and statistically meaningful in the experimental group then the control group. Although not found the difference at gender in experimental group, be found in the control group in which girls were higher and statistically meaningful in PM then male. For the qualitative data’s, the experimental group obtained more high point in terms of using materials, movement learning, using characteristic and common expression of sensation related to implemented activities than the control group. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :