Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

14–16 yaş grubu futbolcularda intensiv interval antrenman metodunun aerobik ve anaerobik güce etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 14–16 yaş grubu futbolcularda intensiv interval antrenman metodunun aerobik ve anaerobik güçlerine etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya 60 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deney grubunu oluşturan 30 futbolcuya 10 hafta boyunca haftada üç gün ortalama birer saat intensiv interval antrenman metodu uygulanırken, 30 kişiden oluşan kontrol grubu ise normal antrenmanlarına devam etmiştir. Her iki grupta bulunan sporcuların aerobik güçleri cooper testi, anaerobik güçleri dikey sıçrama testi ile belirlenmiştir. Çalışma sonunda deney grubunun aerobik güçlerinde anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0.05), anaerobik güçlerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Kontrol grubunu oluşturan sporcuların aerobik ve anaerobik güçlerinde ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak; intensiv interval antrenman metodunun 14-16 yaş futbolcuların aerobik kapasitelerinde olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

This study has been done to investigate the effect of intensity interval training on aerobic and anaerobic power in football players aged 14-16. 60 athletes participated in this study voluntarily. While the method of intensity interval training was applied to 30 football players in the experimental group on average for 1 hour in 3 days per week during 10 weeks, the control group of 30 persons went on doing normal training. In both groups athletes’ aerobic power was measured with Cooper test and their anaerobic power was determined by jumping test. As a result of this study, no significant difference was found in the anaerobic power (p>0.05) while there was a significant difference in the aerobic power of the experimental group (p<0.05). It was discovered that there was no significant difference in athletes’ aerobic and anaerobic power in the control group (p>0.05). In conclusion, it can be said that the method of intensity interval training has a positive effect on the aerobic capacity for football players aged 14-16. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :