Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

12 yaş tenisçilerde denge ile çeviklik ilişkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 12 yas tenisçilerin denge performansları ile çeviklik performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Antalya Tenis İhtisas Kulübünde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Tenis Turnuvasına katılan 21 erkek tenisçi gönüllü olarak katılmıştır. Oyunculara Denge Hata Puanlama Sistemi (DHPS) ve T Testi olmak üzere iki ölçüm uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerde Pearson korelasyon katsayısı ve normal dağılım göstermeyen parametrelerde Spearman korelasyon katsayısı dikkate alınmıştır. Çeviklik performansı ile düz zemin tek ayak duruş, düz zemin tandem duruş ve toplam denge puanları arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Çeviklik performansının çift ayak duruş, tek ayak duruş ve köpük zemin toplam denge puanlarıyla anlamlı düzeyde ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır (p<0,05). Çeviklik performansı ile tandem duruş puanları arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Çeviklik performansı ile tek ayak duruş ve toplam DHPS puanları arasında anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür (p<0,05). Diğer taraftan çift ayak duruş ve tandem duruş toplam denge puanlarının çeviklik performansı ile anlamlı ilişkisi olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Sonuç olarak; 12 yas grubu erkek tenisçilerde çeviklik performansı ile denge performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı seviyede ilişki olduğu belirlenmiştir. İncelenen yaş grubundaki tenisçilerde çeviklik performansının değerlendirilmesiyle denge performansı hakkında da fikir yürütebileceği söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate the relationship between balance and agility performance in tennis players aged 12. In this study, 21 tennis players who attended International Tennis Cup 12 & under organized by Antalya Tennis Club were volunteered. In tennis players, balance performance with Balance Error Scoring System (BESS) and agility performance with T test was measured. To determinate the correlations between parameters, Pearson Correlation Coefficient and Spearman Correlation Coefficient were used to according to normality test. No correlation was found between agility and single leg stance, tandem stance and total BESS scores in stable surface (p>0.05). There was a significant correlation between agility and double leg, single leg and total BESS scores in foam surface (p<0.05). No correlation was found between agility and tandem stance BESS scores in foam surface (p>0.05). Significant correlations were found between agility and total single leg stance score and total BESS score (p<0.05). On the other hand, there was not significant correlation between agility and total double leg and tandem stance BESS scores (p>0.05). As a result, these findings suggest that agility performance related with balance performance in tennis players aged 12. This data showed that balance performance could be reflected with agility performance in young tennis players. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :