Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

12 haftalık judo teknik antrenman ve oyunlarının 8–10 yaş grubu erkek çocuklarda reaksiyon zamanı üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın  amacı,  12  haftalık  judo  teknik  antrenman  ve  oyunlarının  8-10  yaş  grubu  erkek  çocuklarda  reaksiyon  zamanı üzerine etkisini incelemektir.  Çalışmaya,  Ankara Çakıroğlu Spor merkezinde yaşları 8–10 yıl arasında, daha önce programlı hiçbir fiziksel aktivite programına katılmayan 22 deney  ve  22 kontrol grubu olmak üzere toplam 44 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deney grubuna 12 haftalık yaş grubuna uygun olarak hazırlanan oyun ve judo teknik antrenmanları haftada 2 gün, 60 dakika uygulanmıştır. Kontrol grubu ise bu süre içinde hiçbir egzersiz programına katılmamıştır. Deneklerin görsel ve işitsel  reaksiyon  zamanlarını  ölçmek  için  Newtest  1000  reaksiyon  aleti  kullanılmıştır.  Her  iki  grubun  ölçümleri  programa başlamadan önce ve program bitiminden hemensonra olmak üzere iki kere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ttest kullanılarak p<0,05 anlamlılık seviyesinde analiz edilmiştir.Çalışma sonucunda, kontrol grubunda herhangi bir anlamlı duruma rastlanmazken, 12 haftalık judo teknik ve oyun  eğitiminden sonra deney grubunun her iki elde de işitsel ve görsel reaksiyon zamanları arasında anlamlı farklar kaydedilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to assess the effect of judo technique training and games on reaction timesof 8-10 years old boys. For this study, 44 subjects who did not perform any physical activity volunteered. Subjects randomlyassigned two groups: Experimental  group:  22,  control  group:  22.  The  experimental  group  was  subjected  to  12  week  two  days  a  week  and  60 minute per session judo and education with games training program modified according to relevant age group. The control group did not participate any physical activity. Visual and auditory reaction times were measured byNewtest 1000 reaction timer. Subjects’ reaction times were measured twice before and after training program. The data was analyzed by using ttest.  There  were  significant  decreases  all  visual  and  auditory  reaction  times  values  in  both  hands  in  experimental  group. There were no statistical significant changesobserved in control group. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :