Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

10 yaş tenisçilerde yarışma öncesi postural kontrol ile çeviklik performanslarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ataşehir Celal Yardımcı İlköğretim Okulu1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi2
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada; 10 yaş tenisçi erkek çocukların müsabaka öncesi motor özelliklerinden dinamik ve statik denge ile çeviklik özellikleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmaya 30 erkek tenisçi çocuk gönüllü olarak alınmıştır. Çocuklara flamingo ve stabiliometre denge testleri ve çeviklik testi olmak üzere üç uygulama yapılmıştır. Çeviklik ile statik ve dinamik denge testi parametreleri arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson Kolerasyon testi uygulanmıştır. İstatistik sonuçlarına göre, çalışma grubunun Çeviklik ile statik ve dinamik denge testi parametreleri arasında ilişkinin (p<0,05) düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuş ve çeviklik ile denge parametrelerinin ilişkisi ortaya konmuştur. Sonuç olarak; tenisçi erkek çocukların müsabaka öncesi dinamik ve statik denge ile çeviklik motor özellikleri arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it was examined what was the relation between dynamic – static balance and agility characteristics, some of psychomotor abilities, of 10 years old tennis players before the competition. The examination on the children was divided into three: Flamingos and stabilometer balance tests in addition to agility test. Pearson's correlation test was used to find the correlation between agility and static/dynamic balance test parameters. According to the Statistic results, it was found that the correlation between static – agility and balance parameters was significantly higher (p<0.05) and the relationship between agility and stability parameters have been introduced. In short, it was determined there were a significant relationship in different levels between dynamic-static balance and agility psychomotor characteristics for 10 years old tennis players. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :