Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 197

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xviii. century in russia: a newbaptism office and their activities

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, XVIII. yüzyıl Rusya'sında misyon faaliyetinde en etkin rol üstlenen Yeni Vaftizliler Dairesi veya Yeni Kreşinler Dairesi, kuruluşundan kapanışına kronolojik olarak ele alınmıştır. Yeni Kreşin Dairesi terimi Rusça "novıkreşenskoy kontor" teriminin karşılığı olarak tarafımdan Türkçeye uyarlanmıştır. Dahası bu terim E. Malov, 1878 yılında Kazan İmparatorluk Üniversitesinin basımevinden çıkan eserinin de adı olmuştur. Bu dairenin amacı bölgeyi tamamen hangi yolla olursa olsun iyi Ortodoks ve Rus vatandaşı yapmaktır. Devlet ile kilisenin birlikte hareket ettiği bir iç işleri kurumunun tarihini ortaya koymak ancak o dönemin resmi kurumlarının raporlarında geçen ifadelerle temellendirilebilirdi. Nitekim Yeni Kreşin İdaresinin aldığı kararlar rapor ve kanunlarla devlet idaresine düzenli şekilde aktarılmış, kilise kayıtlarına da bu raporlar geçmiştir. E. Malov, XX. yüzyılın sonlarında bu teşkilat ile ilgili müstakil bir eser yazarak araştırıcılara hayli değerli ve ilginç malzeme bırakmıştır. Yine de malzemenin çeşitliliği sağlanamadığı için araştırma Rus kaynaklarına dayanan ve sadece bu dilden beslenen bir çalışma olmaktan uzak değildir. Rus devleti ve Ortodoks misyon meselesi dünya literatüründe ol¬dukça az işlenen bir konu olarak bakirliğini muhafaza etmekte bu yönüyle de çalışma orijinalliğini muhafaza etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, in XVIII. Century's Russia, New Baptism Office and New Kreshens Office which have very active role in mission activities are discussed in chronological order from establishment to the closing. Russi¬an term "novıkreshenskoy Kontor" was adapted to Turkish by me as New Kreshen Office. Furthermore, E. Malov, used this term as title in his book which he pressed in Office of Imperial University of Kazan in 1878. The purpose of this office was to make completely this area good Russian citizen and good Orthodox. To put out the history of an institute that acted together with the state and church must be according to the official reports. Indeed, reports and decisions taken by the New Kreshen Office transferred regularly to the state, and these reports were stated in church records. E. Malov wrote a very valuable and interesting material about this organization for the investigators at the end of the XX. century. Nevertheless, this material was based on the research of Russian sources so it was just a study based only on this language. This study is original because Russian state and the Orthodox were rare studied subjects in world literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :