Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 190

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkemizdeki tatarlar ve kökenleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bir kavim adı olarak "Tatar" kelimesi ilk defa Orhun Yazıtlarında geçmektedir. Tatar adı, çeşitli tarihlerde Türk ve Moğol kabileleri için müşterek bir ad olarak kullanılsa da başlangıçta Moğolları ifade etmiştir. Moğol kabilelerinden Tatarlar, en kalabalık ve güçlü kabileydiler. Bu durum birçok Moğol ve Türk kabilesinin (boyunun) yabancılarla münasebetlerinde kendi adları yerine Tatar adını kullanmalarına neden olmuştur. Moğollar arasındaki "Tatar" adı bir Moğol boyunu ve Moğolistan sa-hasındaki Türk-Moğol boylarını ifade etmekteyken Türk dünyasında, özel olarak Kıpçak bozkırlarında, ortaya çıkan "Tatar" adı ise Kıpçak Türkleri¬ni ifade etmektedir. Artı olarak bugünkü Moğolistan sahasında ise, geçmişte Tatar olarak adlandırılmış Otuz Tatar, Dokuz Tatar gibi Türk kabilelerinin yaşamış oldukları bilinmektedir. Kıpçak sahasını fetheden Batu Han'ın ordusunun büyük bir kısmını yine Türkler oluşturmuşlardır ve orduda çok az sayıda bulunan Moğollar, Deşt-i Kıpçak sahasındaki Türklerle karışarak kısa sürede eriyip gitmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Name of a tribe as "Tatar" Orkhon Inscriptions for the first time pass the word. Name Tatar, Turkish and Mongol tribes on various dates were used as a name for the joint initially stated that the Mongols. Tatars who tribes of the Mongol, the most populous and powerful tribe. In this situation many Mongol and Turkish tribes (clans) dealings with strangers instead of their names has led to use the name of Tatar. Between the Mongols, "Tatar" was a Mongolian name and some of the Turkish-Mongol tribes in Mongolian area. In Turkish world, specially Kipchak steppes, the resulting "Tatar" name refers to the Kipchak Turks. Plus, in the field of today's Mongolia, called the past Tatar, Turkish tribes are known to have lived, such as nine-Tatar, thirty-Tatar. Batu Khan's army conquered a large part of Kipchak field again and the army formed a very small number of Turks in the Mongols, the Turks and Dasht-i Kipchak mingling area went to melt away as soon as possible.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :