Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 193

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de modernleşme ve bürokrasi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Türk modernleşmesi ve Batılılaşmasının önemli bir yönünü teşkil eden devletin idari yapısının yeniden biçimlenmesi ve bürokratik örgütlenme biçi¬mi üzerinde geçmişten bugüne değin yapılan çalışmalar Türk bürokrasi geleneğini Batı bürokrasi geleneği ve toplumsal örgütlenme biçimi ile karşılaştırma temelli olmuştur. Batılılaşma çabasının bir yönü olarak, Osmanlı-Türk kurumlarının Batılı muadillerinden modern toplumun gerekleri açısından daha yetersiz oldukları öne sürülmüştür. Bürokrasi üzerine yapılan çalışmaların çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilmiş olmalarına karşın bürokrasi konusunu bütün yönleri ile kapsayan ve temel oluşturucu bir yaklaşımın or¬taya çıkmamış olması dikkat çekicidir. Amacımız bürokrasi üzerine yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirilmesi ve farklı bir boyutta tartışmaktır.

Özet İngilizce :

From past to the present studies on reformation of administrative structure of the state and the form of bureaucratic organization which ma¬ke up one of the main aspects of Turkish modernization and westernizati¬on, have mainly focused on comparing Turkish bureaucractic tradition to Western bureaucratic tradition and social organization forms. As a dimen¬sion of westernization it has been suggested that the Otoman-Turkish institutions were inferior in satisfying needs of a modern society, unlike the Western equivalent. It is noteworthy that although the studies carried on bureaucracy deal with the many diffrent aspects of bureaucracy, there has not been a point of view which will encompass and form a basis for all the aspects of bureaucracy. The aim of the article is to present a short revi¬ew of studies on bureaucracy and to evaluate in a different point of view.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :