Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 196

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk yönetim tarzının tarihsel arka planı

Yazar kurumları :
* Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Türk Yönetim Tarzının tarihsel arka planına ilişkin bir inceleme yaparak, yönetim tarzının geçmişten bugüne karakterini koruyan boyutlarını ve bu boyutların sahip olduğu özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde Orhun Anıtları, Kutadgu Bilig ve Siyasetname başta olmak üzere Türk Yönetim Tarzıyla ilgili önemli veriler içeren, eser ve belgeler metodolojik bir kurgu içerisinde incelemeye alınmıştır. Araştırma sonuçları, seçimlerinde güven duygusu ve uzmanlık bilgisinin belirleyici olduğu profesyonel yönetici ve danışman çalıştırma, rasyonel personel politikası, hiyerarşik yapı, ileri düzeyde bir iş bölümü ve uzmanlaşma, işlerin nasıl yapılacağını gösteren prosedür ve talimatlar ile yetki ve sorumlulukların sınırlarını belirleyen kurallar bütünü gibi özelliklerin, Türk Yönetim Tarzının Göktürklerden günümüze karakterlerini muhafaza eden boyutları olduğunu göstermektedir. Araştırmada son olarak, Türk Yönetim Tarzının tarihsel arka planından ön plana çıkan ve karakterlerini bugün hala koruyan boyutlarının, sahip oldukları yapı ile günümüz yönetim yazını için ne anlam ifade ettiği üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to make an examination of the historical background of Turkish management style and to determine the dimensi¬ons of the management style which conserved its character and the proproperties of these dimensions. In the scope of this purpose, art pieces and documents that include important data about the Turkish management style, Orhun monuments, Kutadgu Bilig and book of government were examined within a methodical editing. The results of the research shows that the dimensions of Turkish management style which conserved its character since Gokturks are as follows; employing professional mana¬gers and consultants that have confidence and expertise in their preferen¬ces, rational staff policy, hierarchic structure, advanced division of labor and specialization, procedures showing how works are to be made, who¬le of rules that determines the limits authorities and responsibilities. Finally in the research, the meaning of the dimensions of Turkish management style which came out in the historical background and still conserves their characters today, for today's management literary was emphasized.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :