Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 190

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

âşık paşa ve alî şîr nevâyî’de türkçe sevgisi ve türkçenin gücü

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Âşık Paşa ve Nevâyî, birbirinden beş bin km. uzaklıktaki iki Türklük mekânında, yedi yüz ve beş yüzyıl önceki bir zaman diliminde yaşamış Türk Edebiyatının iki seçkin temsilcisidir. Her iki şair de Türkçe yazmaktan mutlu olmuşlar, devrin edebiyat dili Farsçaya rağbet etmemişler, Türkçenin Farsçaya üstünlüğü kanıtlamaya çalışmışlardır. Türkçe, 1. dünyanın en eski dillerinden biri, 2. dünyanın en geniş mekânlarından birine yayılmış dillerinden biri, 3. dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri, 4. dünyanın en zengin dillerinden biri, (a. Ses ve musiki zenginliği bakımından, b. Söz varlığı bakımından, c. Anlatım gücü bakımın¬dan) 5. dünyanın en mantıklı ve kurallı dillerinden biri durumundadır. Türkçeyi iyi öğrenelim, anlayalım ve anlatalım. Bugün Türkçenin sorunu yoktur. Türkçeyi bilmeyenlerin, anlamayanların, iyi öğrenmeyenlerin Türkçe sorunu vardır.

Özet İngilizce :

Aşık Paşa and Nevâyi are two distinguished representatives of the Turkish Literature those who lived five hundred years ago in two different Turkish locations which are five thousuds km, far from each other. Both of them were very happy to write in Turkish. They did not favour the Persian language because it was the popular language of that time instead they tried to approve the supremacy of Turkish to Persian. Turkish: 1. One of the oldest languages of the world, 2. One of the lan¬guages spread in a vast area, 3. One of the most widely spoken lan-guages, 4. one of the richest languages of the world (a. in terms of sound system, b. In terms of range of vocabulary, c. In terms of power of expression), 5. Turkish is one of the most logical and regular languages. We should learn Turkish very well, understand it very well and teach the others. Turkish does not have any problems but those who do not know Turkish very well, those who do not understand the subtle differences of Turkish might have some problems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :