Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 98 , Sayı 196

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı kültüründe huzur güreşleri

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı 1, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı2,
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürün bir parçası olan ve insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan sporun tarihsel gelişimi içerisinde toplumların özelliklerini taşıyarak milli kültürünü oluşturan ve zamanla geleneksel hale dönüşen farklı spor dalları ortaya çıkmıştır. Geleneksel sporların bir kısmı tüm olumsuzluklara direnerek günümüze kadar gelebilmiş; bir kısmı ise spor dünyasının acımasız ve rekabetçi anlayışından olumsuz etkilenerek ya değişime uğramış ya da unutulmuştur. Zaman içerisinde unutulan geleneksel sporlarımızdan biri olan ve Türk güreş tarihinde büyük bir dönemin sonunu oluşturan "Huzur Güreşleri"nin incelenmesi; bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaçla; "Unutulmuş geleneksel sporlar, Huzur Güreşleri, Huzur Güreşlerinin tarihçesi ve özellikleri, son bulma ve unutulma nedenleri" konuları üzerinde yoğunlaşılarak Huzur Güreşleri tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla; alan yazın taraması yapılmıştır. Çalışmanın; güreş sporunda bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan, ancak zamanla unutulan geleneksel sporlarımızdan Huzur Güreşleri'ni yeni nesile hatırlatma ve eskiyi unutmama, unutturmama, tahrip edilen değerleri hatırlatma ve unutulan geleneksel sporlarımızı gün yüzüne çıkarma konusundaki çabalara ve çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Different sport branches creating national culture by owning the features of societies and becoming trational in time emerged in the historical develop­ment of sports which is a part of culture and having a past as old as human history. Some of traditional sports have come to present day with resisting all problems, whereas some of them were either changed or lost as they were af­fected negatively by harsh and competetive ceoncept of sports. Analysis of ‘Presence Wrestling’ which is one of forgotten sports in time and constructing the end of a great era, is target of the paper. In this context, by focusing on the subjects “Forgotten National Sports, Presence Wrestling, History and Features of Presence Wrestling, reasons of ending and obliviton” Presence Wrestling were analysed in all parts. In the aim of collecting data, literature review of the related field is done. It is thought that the research will help to remind, “Presence Wrestle”, one of our lost and forgotten sports, opened and closed an era in wrestle history, and not to forget the old, not to make them forgotten, remind des­troyed values, bring to light forgotten traditional sports.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :