Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 194

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortadoğu’da yaşanan önemli bir sorun: süveyş bunalımı ve türkiye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

II. Dünya Savaşı sonrası, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin dünya politikasındaki güçlerini kaybetmeleri dünyayı, liderliklerini ABD ve SSCB'nin yaptığı iki kutuplu bir Soğuk Savaş ortamına sürüklemiştir. Soğuk Savaş sürecindeki güç mücadelesinin en önemli uygulanma alanlarının başında ise, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Ortadoğu coğrafyası gelmektedir. Bu dönemde, yeni kurulan İsrail ile Arap devletleri arasın¬da husumet oluşmaya başlarken taraflar, çeşitli sebeplerle birbirleriyle sıcak çatışmaların içerisine girmişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi de, 1956 yılında meydana gelen Süveyş Bunalımı'dır. Mısır'ın, Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi ile ortaya çıkan bunalım, siyasi görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası, Mısır ile İsrail arasında bir savaşa neden olur. Bu savaşa, İngiltere ve Fransa'nın mü-dahale etmesi ise bunalımı, bir dünya sorunu haline getirmiştir. Meydana gelen bu olaylar, yeni bir Arap-İsrail ve Doğu-Batı bloğu rekabetini de ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte Türkiye, bölgesinde hatırı sayılır bir devlet ol¬duğunu göstermiştir. Siyasi görüşmelerin hemen her aşamasında bulunmuş olup tarafları uzlaştırmaya çalışan ve millileştirme kararının haklılığını savunan bir politika izlemiştir.

Özet İngilizce :

After The Second World War, on loosing ground of great states such as French and England, the world has been drived into a bipolar Cold War atat¬mosphere under the leadership of United States of America and the Soviet Union. In the period of Cold War, the most outstanding materializing area of power conflict was the middle east which Turkey is included. In this period, an animosity between Arab states and a newestablishment state Israel was coming into being and parts was getting down to hot collisions on different causes. The Suez Crisis thar occured in 1956 was one of this. A crisis, appeared on nationalizing of the Suez Canal by Egypt, after the political negotiations resulting in failure has caused a war between Israel and Egypt. Afterwards on interfering of England and France in this war this crisis has become a world affair. These affairs have started a new Arab-Israel and East-West Block competition. In the Suez Crisis, Turkey has shown that it's a big wheel in its region. Also has shown great activity in every stage of the political negotiations, During the crisis it has endeavoured to mediate the parts and has stood for justness of nationalizing decision.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :