Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 191

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mustafa kemal paşa’nin 9. ordu kitaat-i müfettişliğine tayini

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra, Samsun ve çevresinde asayişin bozuk olması nedeniyle, Calthorpe ve Amet Osmanlı Hükümetine şikâyette bulundular. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da Ali Fuat Paşa ile yaptığı görüşmede: Anadolu'da "Milli Mukavemet Harekâtı"nın esaslarına tespit ettiler. "Milli Mukavemet"in Anadolu'dan idare edilmesi hususunda anlaştılar. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçeceğini bildirdi. Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Sadrazam Damat Ferit Paşayı bölgede asayişin düzeltilmesi için bu bölgeye geniş yetkili bir müfettişin gönderilmesini önerdi. Bu şahsın Mustafa Kemal olacağını bildirdi. Damat Ferit Paşa, Harbiye Nazırı Şakir Paşaya, Mustafa Kemal Paşa'nın, 9. Ordu Kıtaat-ı müfettişliğine tayin edilmesi emrini verdi. 9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliğine tayin hakkındaki irade 30 Nisan 1919'¬da çıkarıldı. 17 Mayıs 1919'da müfettişlik yönergesi bakanlar kurulunda kabul edildi. Dokuzuncu Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği karargâhı, Mustafa Kemal Paşa dâhil olmak üzere 19 kişiden teşekkül ediyordu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da, Genelkurmay Başkanlığında, Cevat ve Fevzi Çakmak Paşalar ile Anadolu'da bir milli idare vücuda getirilmesi konusunda anlaştılar. 16 Mayıs 1919'da Sultan Vahdettin ile görüştü. Aynı gün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere ayrıldı.

Özet İngilizce :

After signing of Mondros Ceasefire Truce On 30 th of October, Calthor¬pe and Amet dropped a dime on government of Ottomon Empire about di¬sorders of public order. They agreed on that fact that the control of the the development of Na¬tional Resistance should be monitored from Anatolia. General Mustafa Kemal declared that he would go to Anatolia. The Minister of Interior, Mr. Mehmet Ali, offered Grand vizier General Ferit to send an inspector with full of power in order to arrange the peace in that area. He informed that this person would be Mustafa Ke-mal. The General Damat Ferit gave an order to General Şakir -The Minis-ter of War- to be assigned General Mustafa Kemal to the 9th Army Inspectorship. The decision about the assignation of the 9th Army Inspectorship presented on April 30th 1919. On May 17th, 1919 the inspectorship policies were accepted in the ca¬binet. The 9th Army Inspectorship was formed with 19 people included General Mustafa Kemal. In the General Staff Building, General Mustafa Kemal, General Cevat and General Fevzi Çakmak agreed on forming a National Will in Anatolia. On May 16th 1919 he had a meeting with Sultan Vahdettin. On the same day he left Istanbul by Bandırma Ship to go to Samsun.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :