Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 191

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiliz mandasi döneminde filistin’e yahudi göçleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü 1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İngiliz mandası döneminde Filistin'e yapılan Yahudi göçleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Osmanlı son dönemlerinde II. Abdülhamid'in aldığı tedbirler sonucunda Yahudilerin Filistin'e göçleri engellenmiştir. İttihatçılar iktidara geldiklerinde ilk etapta II. Abdül-hamid döneminde Filistin'e yerleşmeyi engelleyen yasakları kaldırmışlarsa da kı¬sa süre sonra Yahudilerin gerçek amaçlarını anlayınca tekrar bu yasakları yürürlüğe koydular. Birinci Dünya Savaşının getirdiği fırsattan yararlanan Yahudiler İngilizlerle beraber hareket ederek, Balfour Deklarasyonunun ilanın sağladılar ve böylece Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasının deste-ğini aldılar. Savaş sonrası Filistin mandaterliğini alan İngiltere Filistin'de uyguladığı siyasi, ekonomik, askeri ve nüfus politikaları ile Yahudi göçlerini kolaylaştırmıştır. İngiliz manda idaresi döneminde Filistin'e planlı bir Yahudi göçü gerçekleşmiştir. Yahudiler İngiltere'nin desteğiyle siyasi, iktisadi, eğitim, nüfus ve askeri bakımdan gerekli kurumsallaşmayı sağladıktan sonra 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'ni kurdular.

Özet İngilizce :

This study explores the Jewish emigration into Palestinian territory in the period of English mandatory. Abdulhamid II stopped the Jewish emig¬ration into Palestine with taking some measures. When Unionists obtainned the government, they firstly cancelled the prohibiting that keeps Je-wish peoples out Palestine, but just then replaced the forbidden after they discerned the real aims of Jews. Since Jews got actions together with English in the period of the World War, they had opportunities to give the declaration of Balfour and so had the support to found the Jewish State in Palestinian territory. After the World War, Palatine under the English mandatory had easily a lot of Jewish emigrants with the English politics including the economic, po¬pulation, military and administrative areas. Simply in the period of the English Mandatory the Jewish emigrants were set in the Palestinian territory planed. Jews founded their state named Israel on 14 May 1948 after they had established the foundations with English support regarding ad¬ministration, economy, education, population and military.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :