Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 194

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim temalı bilimsel dergilerin incelenmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi 1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel dergiler, bilim adamlarının ya da araştırmacıların ortaya koydukları çalışmaları bilimsel kamuoyuna duyurdukları paylaşma, tartışma ve bilgilendirme amaçlı periyodik eserlerdir. Bilimin her alanında akademik dergiler yayınlanmaktadır. Ülkemizde de özellikle son dönemde bilimsel dergi yayımcılığı artan bir ivmeye sahiptir. Bu bağlamda artan der­gi yayımcılığının incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada eğitim temalı bilimsel dergilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de bilimsel dergiciliğin gelişim süreci Osmanlı Devleti, erken cumhuriyet dönemi ve son dönem olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır. Araştırma nitel araştırma tek­niklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamına, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi ve Milli Eğitim dergisinde 2009 ve 2010 yıllarında yayımlanan toplam 336 makaleden seçilen 173 makale ilgili oldukları alan, araştırma deseni, yazar sayısı, geçerlik ve güvenirlik belirleme türleri, veri topla­ma araçları ve kullanılan istatistiksel analizler açısından incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Scientific journals are periodic artifacts that purposes sharing, discussing and giving information put forward by scientists or researchers. Aca¬demic journals are published all areas of science. Inourcountry, especially in thelast period, the scientific journal publishing has a growing mo-mentum. In this context, growing magazine publishing should be examined. In this study, aimed to evaluation of educational theme of scientific journals. In Turkey, the development process of scientific magazines exa¬mined in three sections as the Ottaman Empire and early Republican period and the last period. Research draws on qualitative research techniques. Ankara University Journal of Educational Sciences, Hacettepe University Journal of Education Faculty and Journal of National Education have been included in this study. These journals were examined in terms of research design, number of authors, species of validity and reliability, data collection tools and statistical analysis published in 2009 and 2010 years related with 173 articles totally selected from 336 articles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :