Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 193

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk’ün türk tarih tezi ve türk milletine yüklediği sorumluluk

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih ilminin toplum hayatındaki önemini söylevleriyle ortaya koyan Atatürk, milli mücadelenin sonuçlandırılmasından sonra sıranın Türk milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak inkılâplara geldiğini düşünüyordu. Bu amaçla da yapılacak inkılâplara manevi bir destek oluşturacak yeni bir tarih anlayışının ortaya konulmasını zorunlu görüyordu. Aynı zamanda Türk milletinin benliğini kazanmasında en büyük aracın tarih olduğunu ifade ediyordu. Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Türklerde İslam tarih anlayışı mevcut olmuştur. Türklere ve Türk tarihine fazla yer verilmemiştir. Os¬manlı döneminde de aynı düşünce istikametinde dönemlere göre faklılık arz eden tarih anlayışları ortaya konulmuştur. Yine bu dönemde batılılar tarafından Türk tarihi hakkında gerçeğe uymayan birçok bilgiler, manasız iddialar ve iftiralarda ileri sürülmüştür. Atatürk, Türklere isnat edilen, hakarete varan bu düşüncelerin haksızlığını ortaya çıkarmak, Türk milletinin mazinin derinliklerinden getirdiği me¬deniyetini dünyaya tanıtmak, mevcut tarih anlayışının yerine yeni bir anla¬yışı topluma kazandırmak amacıyla çalışmalar başlatmıştır. Sonuçta, Türk milletinin milli bir tarihe sahip olması için "Türk Tarih Tezini" ortaya atmıştır. Bu tezle; Türk tarihinin yalnızca Selçuklu ve Osmanlı tarihlerinden iba¬ret olmadığı, Türklerin İslam öncesinde de tarihi geçmişleri olduğu bunun bir bütün olarak araştırılıp ortaya konulmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Atatürk'ün tarihle, tarih şuuruyla olan çalışmaları onun ölüm yatağına kadar devam etmiştir. Son gördüğü ve incelediği kitapta Türk Tarih Kurumunun dergisi olan ve adını kendisinin verdiği "Belleten" ol-muştur.

Özet İngilizce :

Atatürk, who announced the importance of history in his speeches, thought that it was the time to make some revolutions to reach the Tur-kish people to the modern world. He also realised the necessity of a new history concept to support the revolutions spiritually. He also expressed that the history is an important key for the Turkish people to gain their ego. Up to the Republic, Islamic history understanding was domain in Turks. During the Ottoman period the same history understanding was seen with little differences. In the same period, there were unreal knowledges, inapp¬ropriate claims and slanders about Turkish history by the Europeans. Atatürk started new studies to introduce the Turkish civilisation which comes from the past, to gain new history understanding to the so¬ciety and to overcome these thoughts which were attributed by the Euro¬peans. As a result he introduced "Turkish History Thesis" for the Turkish people to have a national history understanding. He emphasized that Turkish history did not consist of only Seljukian and the Islamic period but also contains history before the Islamic period. His concious about the Turkish history continued until he died. The last book he examined was "Belleten" published by the Turkish History Institution named by Atatürk.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :