Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 193

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amerikan arşiv belgelerinde türk-amerikan ilişkilerinin başlaması, 1830 tarihli ticaret ve seyrüsefayin antlaşması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarih ABD, Cumhuriyet Tarihi 1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilk resmi ilişkiler Mağrip topraklarında başlamıştı. Yeni kurulan ve hızla sanayileşen Amerikan Devleti'nin geniş Osmanlı pazarları dikkatini çekmekte gecikmedi. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında hızla yayılım gösteren Avrupa kapitalizmine katılmakta gecikmek is-temeyen Amerikan hükümet yetkilileri ilişkilere resmiyet kazandıracak bir ticaret antlaşması için girişimlerde bulunmaya başladı. Uzun süren müzakereler sonrasında imzalanan antlaşma ile Amerika Devleti ticari kazançlarının yanında hukuki imtiyazlar başka bir deyişle kapitüler haklar da elde etmişti. Daha sonraki yıllarda, 1830 Antlaşması ile verilen kapitüler haklar ve Antlaşmanın tercüme farkları iki ülke arasında ilişkileri kesilme noktasına götüren sorunlara neden olacaktır.

Özet İngilizce :

The first official relations between US and Ottoman Empire had star¬ted in Maghreb Lands. Large Ottoman lands without any delay had attracted the attention of US, who newly founded and achieved a fast in-dustrialization. US Government who did not want to miss joining accele¬rated European Capitalism that occupying Ottoman lands, to sign a trade and navigation agreement without losing time begun to initiate to negotia¬te with Ottoman Statesmen. After long lasted negotiations with signed ag¬reement beside commercial achievements US also had handled some im¬portant judicial privileges in other saying capitulary rights had been gif¬ted to US. These capitulary rights and translation differences of the 1830 Agreement will cause crucial problems that sometime will bring two coun¬try's relations at the edge of cessation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :