Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 97 , Sayı 193

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1945 çiftçiyi topraklandırma kanunu

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1945 yılında çıkarılan ve uygulamaya konulan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu incelenmiştir. Kanun'un hazırlanması sırasında yaşanan itirazlar, Kanun'un içeriği ve uygulanışı ile ilgili konular ele alınmıştır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun amacı, Türkiye'de köy ekonomisini canlandırmaktı. Aynı zamanda kanunun amacı, toprakla birlikte şekillenen toplumsal yapıyı, cumhuriyetin istediği insan tipini yetiştirmeye uygun hale getirmekti. Ayrıca "yoksul kavmi giydirmek, aç kavmi doyurmak", işsizlere iş bulmak, yokluktan varlık çıkarmak gibi bir amacı daha vardı. Kanun'un uygulanması sırasında epeyce bir toprak dağıtımı yapıl¬mıştır. Bu dağıtım, Türkiye'deki sosyal ve ekonomik yapıyı dönüştürecek boyuta ulaşmamıştır. O nedenle iyi niyetli bir girişim olarak kalmıştır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'ndan beklenilen sonuç elde edile-me¬miştir. Türkiye'nin çiftçiyi topraklandırma macerası, sonraki yıllarda da devam etmişse de, Türkiye'deki toprağa bağlı sosyal, siyasal ve ekonomik düzenin değişimi gerçekleştirilememiştir. Bu değişim ve dönüşümün gerçekleştirilememesi, bugünlere kadar bazı sorunların ertelenmesine ve zaman içinde sorunların büyümesine neden olmuştur. Şeyhlik ve ağalığa dayalı yapının dönüştürülememesi, cumhuriyet ve demokrasinin gerektir¬diği, kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen, kendi kararını kendi verebilen, araştıran, sorgulayan, eğitimli, soru soran ve cevap veren bireyin yetişmesini engellemiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the Legislative Act for Making Landless Farmer Lan-downer that came into force on the date 1945 has been discussed. The asserted objections in the sessions, the content of the act and, putting the act into practice are the topics of this study. The primary object of the Act for Making Landless Farmer Land-owner was to vitalize village economy in Turkey and, was to accord social structure that to be reformed during the implementation of the act in order for idealized citizens for the republic. Additionally, "to dress a necessitous tribe, to give food to a hungry tribe" or to create jobs for unemployed pe¬ople, shortly, to invent a wealth from sordid poverty was the other object. Quite a lot of allotment has been made in implementation of the act but, this allotment has not been executed at the level in which societal and economic structure to be transformed in Turkey. Therefore, the act had been a bona-fide attempt. The expected results from the Act for Making Landless Farmer Lan-downer have not been achieved. Despite the adventure for making farmer landowner has continued in the following years, but changing in societal, politic and economic system has not been succeeded. Because of failing in changing and transformation, some problems has been postponed and deepened up to date. The fail in transformation in the system that leaning on the sheiks and aghas has prevented individuals that anticipated by the republic and democracy as getting matured, capable, self-determi¬nant, educated, researcher, questioner, answer seeker.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :