KIRKLARELİ AĞIZLARINDA SES OLAYLARI

Öz Ağız çalışmaları, dil denilen, insanlar arasındaanlaşmayı sağlayan vasıtanın belki de en önemli bölümünü teşkil etmektedir. Bu isterdilin iç tarihi yönünden, ister dış tarihi yönünden, ister dış tarihi yönündendeğerlendirilsin, önemi ortadadır. Türk dili dün olduğu gibi bugün de geniş bircoğrafi alanda konuşulan bir dildir.

Kaynakça

--------/

--------/

--------/--------/

--------/

--------/

--------/