BELÂĞAT, RHETORIQUE VE EDEBİYAT NAZARİYESİ SAHASINDA TÜRKÇE NEŞREDİLMİŞ KİTAPLARIN AÇIKLAMALI BİBLİYOGRAFYASI

Öz Edebi bilgileri, söz ve mana ile ilgili edebi sanatları,edebiyat kaidelerini ihtiva eden kitaplar bizde çok değişik şekillerdeadlandırılmıştır. Keza bu alandaki eserlerin muhtevaları da birbirlerine göreçok farklıdır.

Kaynakça

------------------/

------------------/

------------------/

------------------/

------------------/

------------------/

------------------/

------------------/

------------------/